To, co cieszy zarządców dróg powiatowych to fakt, że rząd widzi niedofinansowanie dróg samorządowych …

Z analizy przeprowadzonej przed laty przez Związek Powiatów Polskich wynika, że na ponad 80 procentach sieci drogowych potrzebne są prace naprawcze. Przy odczuwanych przez samorządy problemach finansowych wymaga to od zarządców działań opartych na znajomości zagadnień prawnych oraz technologii budowy dróg. Platformą dostępu do tego typu wiedzy są szkolenia i konferencje. Tematy dotyczące samorządowej sieci komunikacyjnej znalazły się także w programie IX KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022. Jednym z prelegentów był Adam Czerwiński, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z  Adamem Czerwińskim, Przewodniczącym Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  

Przygotowała: Anna Rogalińska

Adam Czerwiński

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, na której, na Wydziale Budownictwa Lądowego uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa drogowego, w specjalności inżynieria ruchu. Życie zawodowe od początku było związane z drogownictwem; na początku w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu jako specjalista w zakresie zarządzania ruchem drogowym, a następnie odpowiadał za organizację utrzymania i rozwój byłych dróg wojewódzkich – zarządzanych przez jednostki organizacyjne Dyrekcji Okręgowych Dróg Publicznych, a finansowanych z budżetu wojewodów oraz dróg miejskich. W tym okresie przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od stażysty i referenta do dyrektora Wydziału Infrastruktury. W 1998 r. został wyznaczony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przygotowania koncepcji i zorganizowania zarządu dróg w powiecie nowosądeckim, a od stycznia 1999 r. powierzono mu kierowanie Powiatowym Zarządem Dróg w tym powiecie. Także od 1999 r. bierze udział w pracach konwentu dyrektorów zarządów dróg powiatowych w województwie małopolskim oraz w pracach Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, utworzonej w 1999 r. na ogólnopolskim spotkaniu zarządców dróg powiatowych w Sępólnie Krajeńskim. W 2009 r. na IX Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych w Solinie został wybrany przewodniczącym Krajowej Rady ZDP, którą tworzy 16 przedstawicieli zarządów dróg wyłonionych przez wojewódzkie konwenty dyrektorów ZDP w każdym województwie. Od 2007 r. został włączony jako wykładowca na szkoleniach dla samorządowców, realizowanych przez Związek Powiatów Polskich; „Projekt – Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych w latach 2007 – 2011” oraz „Innowacyjna i sprawna administracja”.