By wnioski formułowane na KONGRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023” znajdowały odzwierciedlenie w przepisach prawa…

W 2013 roku Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne zorganizowało I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery Ochronne na drogach inżynierskich „BARIERY 2013”. Wydarzenie to zapoczątkowało 2 coroczne cykle: „KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO” oraz „KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH”.

10 lat po forum „BARIERY 2013” w Krakowie odbył się – przygotowany przez Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – „KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023”

Zapraszamy na rozmowę z Eweliną Nawarą, Dyrektor Naczelną Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Ewelina Nawara jest Dyrektorem Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Na początku 2013 roku Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych Media-Pro Polskie Media Profesjonalne we współpracy z najważniejszymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz branży, zainaugurowany został cykl specjalistycznych spotkań, podczas których w gronie wybitnych specjalistów zgłębiana jest wiedza w aktualnych, wymagających omówienia dziedzinach.

Podstawowym celem cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes jest promocja dokonań polskiej branży infrastruktury komunikacyjnej, której rozwój ma podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Celem cyklu jest również wywieranie realnego wpływu na życie branży poprzez znajdowanie wymagających rozwiązania problemów, omawianie ich w gronie ekspertów i przekazywanie wniosków do właściwych instytucji.

Misją Konferencji Specjalistycznych jest stworzenie płaszczyzny do efektywnych spotkań specjalistów z branży infrastruktury komunikacyjnej, opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń, inspirujących do dyskusji i wypracowania konkretnych rozwiązań.

Uczestnikami wydarzeń z Cyklu Konferencje Specjalistyczne są przedstawiciele zarządów dróg krajowych i samorządowych, zarządu linii kolejowych, pracownicy wyższych uczelni technicznych, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru, projektanci, producenci materiałów i urządzeń oraz dostawcy technologii, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, studenci.

Przygotowała: Anna Rogalińska