OAT pomaga klientom przedłużyć cykl życia inwestycji

Międzynarodowe XIV Sympozjum CONCRETE ROADS 2023 było okazją nie tylko do zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami zwiazanymi z drogami betonowymi. Konferencji towarzyszyła wystawa kluczowych dla branży firm. Swoje stoisko miała w Krakowie Grupa OAT- Platynowy Sponsor CONCRETE ROADS 2023. Firma OAT powstała w 1977 roku w Niemczech. Obecnie Otto Alte-Teigeler GmbH jest wiodącym w Europie i na świecie ekspertem w dziedzinie szczelin dylatacyjnych oraz napraw nawierzchni drogowych. OAT na polskim rynku drogowych działa od 1993 roku. Wykonuje specjalistyczne prace utrzymaniowe i naprawcze nawierzchni betonowych oraz asfaltowych.

Zapraszamy na rozmowę z Ralfem Alte-Teigeler, Otto Alte-Teigeler GmbH

Pan Ralf Alte-Telgeler. Należąca do Pana firma OAT jest Platynowym Sponsorem CONCRETE ROADS 2023.Od ilu lat firma OAT działa w polskim rynku dróg betonowych?

Nasza frrma pracuje w Polsce od 30 lat. To długi okres. Zaczynaliśmy w 1993 roku od prac na lotnisku w Warszawie. Niedługo potem zdecydowaliśmy się na otwarcie w Polsce niewielkiej firmy, która z sukcesem działa na polskim rynku drogowym od 30 lat. Bardzo istotna jest wymiana doświadczeń. My – rozpoczynając działalność w jakimś kraju – nie wskazujemy z jakiej technologii należy skorzystać. Pokazujemy co robimy. Z naszej oferty można wybrać to, co dla drogownictwa danego kraju jest najpotrzebniejsze, najlepsze. To przynosi dobre efekty – zwłaszcza w Polsce.

Co jest dla Pana szczególnie ważnym doświadczeniem z lat pracy w Polsce?

Bardzo ważne jest to z jakimi ludźmi tu pracuję – są oni na prawdę wspaniali, przyjacielscy. To pozwala na dobrą współpracę i dobre efekty. Ja nie lubię pracować z ludźmi nie myślącymi, ze złym nastawieniem. Od początku działalności w Polsce spotykam ludzi otwartych na sukces, zainteresowanych nowinkami, innowacjami. Dlatego robimy razem prace badawcze, rozwijamy niektóre systemy – te wcześniej sprawdzone w Niemczech i przeniesione tu do zastosowania. Innowacje są w Polsce dobrze postrzegane.

Jak rozwinęła się działalność Pana firmy OAT podczas lat pracy w Polsce?

Zaczynaliśmy od od jednej zleconej pracy, potem rozpoczęliśmy działalność na głównych lotniskach i autostradach. Ale nie tylko – także na mostach i różnych kategoriach dróg. Jestem na tym światowym sympozjum dróg betonowych CONCRETE ROADS, ponieważ OAT specjalizuje się w betonowych nawierzchniach. Ale prowadzimy też prace na drogach asfaltowych. To są dwie technologie – one nie konkurują ze sobą, lecz potrzebują siebie nawzajem.

Beton nie jest obecnie stosowany na drogach w Polsce zbyt powszechnie. Dlatego podjęliśmy się informowania o korzyściach płynących ze stosowania betonu w drogownictwie. Poważnym zagadnieniem jest to, że wiele osób nie wie jak naprawiać betonowe nawierzchnie, jak utrzymywać je. Jeśli chodzi o nawierzchnie asfaltowe to nawet w małych miasteczkach można znaleźć przedsiębiorstwa naprawiające asfalt. Bo to jest łatwe. Naprawa, utrzymanie nawierzchni betonowych nie jest rzeczą prostą. Jako firma OAT rozwijamy – także w Polsce- naprawę nawierzchni betonowych nocami i podczas weekendów co pozwala uniknąć korków. Ten sposób przynosi dobre rezultaty, sprawdza się. Dlatego rozwijamy ten system w Polsce. I to jest nasz sukces.

Jak widzi Pan przyszłość firmy OAT w Polsce?

Dobrze oceniam perspektywy dalszego funkcjonowania firmy. Powód jest jeden – w Polsce powstało wiele nowych dróg – nie tylko betonowych. Nadejdzie czas, że dróg – nie tylko z powodu braku finansów, bo to nie będzie najważniejsze – nie będzie się już budować. Po prostu sieć będzie gotowa. Potem po 20 czy 25 latach użytkowania te drogi trzeba będzie remontować.

Czasami gdy jestem na płycie lotniska mówię: potrzebujecie małego remontu pasa startowego i potem będziecie mogli użytkować ten pas przez kolejne15 lat.

Jeśli poddasz remontowi 5 czy 10 proc. powierzchni to przedłużasz jej żywotność o następne 15 lat. To jest sukces OAT, że możemy nie tanio, ale za rozsądne pieniądze pomóc naszym Klientom przedłużać cykl życia inwestycji.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę firmie OAT wielu sukcesów. Tym bardziej, że jest Pan moim byłym pracodawcą – wydawcą portalu ViaExpert, dla którego kiedyś pracowałam. Jeszcze raz dziękuję.

I ja dziękuję bardzo.

Przygotowała: Anna Rogalińska