Czy nowe technologie pomagają zarządzać drogami?

Rozmowa z Wojciechem Kaczmarkiem. Prezesem Zarządu Lehmann+ Partner


W jakim stopniu nowe technologie mogą pomóc w sprawnym, skutecznym i ekonomicznym zarządzaniu drogami i jakie są perspektywy rozwoju takich rozwiązań dla drogownictwa? Czy administrowanie siecią drogową może dziś obyć się bez wsparcia ze strony innowacyjnych rozwiązań i technologii?

Drogownictwo będąc znaczącą gałęzią techniczną gospodarki, korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Trudno sobie dziś wyobrazić świat bez technologii informatycznych. Dotyczy to również zarządzania drogami. Dostępne na rynku i wciąż rozwijane narzędzia w znaczący sposób przyspieszają i ułatwiają bieżącą pracę oraz planowanie działań w przyszłości.

Z perspektywy naszego doświadczenia i obserwacji rynku, widzimy, że rozwój nie jest niestety jednakowy w skali kraju. Jest spora grupa zarządców, którzy nie przekonali się jeszcze do pełnego wykorzystania możliwości jakie oferuje rynek. Droga do wspólnej i jednolitej koncepcji jest jeszcze długa, ale dzięki odpowiednio przygotowanej kadrze technicznej i dobrym decyzjom władz, jest szansa na dalsze wdrażanie rozwiązań, które usprawnią pracę oraz pozwolą na wymierne korzyści również ekonomiczne.

Jakie są Pana zdaniem perspektywy rozwoju takich usług dla drogownictwa?

Śledząc obecne trendy, można przewidzieć dalszy rozwój e-usług i cyfryzację danych dotyczących infrastruktury drogowej. Nowe technologie pomiarowe, wykorzystujące mobilne skanery 3D, wysokorozdzielcze kamery cyfrowe obrazujące stan dróg pozwalają w szybki i bezpieczny sposób pozyskać dane. Rozwój oprogramowania do analizy i prezentacji danych w oparciu o technologię GIS, będzie ułatwiał proces decyzyjny przy zarządzaniu i planowaniu zabiegów utrzymaniowych oraz planach rozbudowy sieci dróg. Przyszłość to szeroko pojęte e-usługi, nie tylko dedykowane zarządcom dróg. Będą one ułatwieniem w załatwianiu spraw dla mieszkańców. Aplikacje internetowe, czy też mobilne na smartfony staną się powszechnymi narzędziami w codziennym funkcjonowaniu.

Czy Firma Lehmann + Partner Polska ma w swojej ofercie także działania edukacyjne, które mogą pomóc w pełni wykorzystać innowacyjną bazę wiedzy o efektywnym zarządzaniu drogami?

Firma pamięta i o tym aspekcie. Tworzenie specjalistycznego oprogramowania, gromadzenie w nim dużej ilości informacji, wymaga wiedzy w zakresie wykorzystywania i przetwarzania danych. Firma organizuje cykliczne spotkania o charakterze ogólnopolskim, dedykowane zarządcom dróg każdej kategorii. Praktyczne zajęcia w zakresie obsługi programów, są wzbogacane wykładami specjalistów w zakresie szeroko pojętej tematyki drogownictwa.

Spotkania w formie warsztatów lub konferencji są doceniane przez uczestników, którzy podkreślają dodatkową możliwość wymiany doświadczeń z innymi zarządcami dróg.

Firma prowadzi również szkolenia regionalne i indywidualne, które odbywają się w ustalonych terminach. Każde wdrożenie systemu ewidencji dróg połączone jest ze szkoleniem wstępnym, wprowadzającym pracowników w tematykę.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Zdjęcia są własnością  Lehmann+ Partner

Prezesem Zarządu Lehmann+Partner POLSKA sp.z o.o. jest Wojciech Kaczmarek.

Firma Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o. mieści się w Koninie (woj. wielkopolskie). Powstała w 2001r. i jest od lat wiodącym przedsiębiorstwem w branży pomiarów drogowych. Projekty realizuje na terenie całej Polski.

Firma Lehmann+Partner POLSKA oferuje usługi umożliwiające powstanie funkcjonalnej, nowoczesnej i czytelnej wizualnie ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. Klientami firmy są zarządcy dróg wszystkich kategorii. Lehmann+Partner POLSKA organizuje dla zainteresowanych firm i urzędów cykliczne szkolenia oraz prezentacje.