Małgorzata Ostrowska, mgr

Mgr Małgorzata Ostrowska od 1986 roku pracuje w strukturach drogowych – początkowo w Rejonie Dróg Publicznych, w Zarządzie Dróg  a od 1999 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie. Na początku jako pracownik w Dziale Utrzymania Dróg i Mostów, później jako kierownik tego działu. Od 2004 roku  Małgorzata Ostrowska pełniła obowiązki dyrektora ZDP w Ostródzie.  Od 2005 roku jest jego dyrektorem .

Powiat Ostródzki składa się z 5 gmin wiejskich, 3 gmin miejsko – wiejskich, i 1 gminy miejskiej.

Zarząd Dróg Powiatowych ZDP w Ostródzie  istnieje od 1999 roku i zarządza około 700 km siecią dróg powiatowych , w tym mieszczą się ulice powiatowe na terenie czterech miast.

W zarządzie pracuje obecnie 37 osób, w tym utworzone są dwa Obwody Drogowe na każdym jest od 3-4 pracowników umysłowych i 6-7 pracowników fizycznych.

Struktura organizacyjna Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie
W skład Zarządu Dróg wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1/ Dyrektor – DN
2/ Zastępca Dyrektora – ZD
3/ Radca Prawny – RP
4/ Dział Finansów, Kadr i Administracji – FA
   4a/ Stanowisko ds. Zatrudnienia i Płac – FK
5/ Dział Techniczny – DT
6/ Komórka do spraw zamówień publicznych  -ZP
7/ Obwód Drogowy Nr 1 w Ostródzie – OD1
8/ Obwód Drogowy Nr 2 w Morągu – OD2


Obwód Drogowy Nr 1 w Ostródzie wykonuje zadania na obszarze:
Miasta Ostródy, Miasta i Gminy Miłomłyn, Gminy Grunwald, Gminy Dąbrówno i Gminy Ostróda.

Obwód Drogowy Nr 2 w Morągu wykonuje zadania na obszarze:
Miasta i Gminy Miłakowo, Miasta i Gminy Morąg, Gminy Małdyty i Gminy Łukta.

[smoothslider id=’1′]