Największym sukcesem SPC jest konsekwencja podejmowanych działań


Rozmowa ze Zbigniewem Pilchem, Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu z okazji Jubileuszu 30-lecia SPC.


Miarą sukcesu podjętych działań są ich efekty. Co uważa Pan za największe osiągnięcie 30-tu lat pracy Stowarzyszenia Producentów Cementu?

Największym sukcesem Stowarzyszenia Producentów Cementu jest z pewnością konsekwencja jego członków dotycząca zakresu i przedmiotu działalności SPC. Każde inne podejście do podejmowanych zadań, sprawiające, że powiedzmy w jednym roku skupialibyśmy się na jednym wydarzeniu a w drugim na kolejnym, zupełnie innym spowodowałoby, że nie tylko działalibyśmy chaotycznie, ale też nie bylibyśmy tak skuteczni jak jesteśmy. Uważam, że miarą naszej aktywności i działalności jest sukces, który odnosi branża cementowa a ten sukces zawdzięczamy przede wszystkim konsekwencji działalności SPC. Przyjęcie przez Stowarzyszenie 30 lat temu pewnych założeń co do konieczności promowania cementu poprzez aplikację betonu daje efekty już od wielu lat. Właśnie dzięki konsekwencji naszych działań.

SPC wspiera przemysł cementowy m.in. poprzez promocję znaczenia branży dla  rozwoju gospodarki. W realizacji tego celu pomagają liczne projekty – takie, jak konkursy, seminaria czy warsztaty. Proszę opowiedzieć o tych najciekawszych.

Jak już wspomniałem na początku naszej rozmowy u podstaw działalności Stowarzyszenia Producentów Cementu legło przekonanie, że najlepszą  aktywnością sprzyjającą rozwojowi produkcji czy inaczej- rynku cementu w Polsce, będzie promowanie aplikacji i zastosowania betonu w budownictwie. Z tego właśnie wynika nasza wieloletnia już współpraca z architektami, która owocuje organizacją konkursów, warsztatów, publikacjami albumów czy książek na temat możliwości wykorzystania betonu w architekturze. Powiem szczerze, że będąc osobiście zaangażowany w tego typu aktywności, czerpię z niej dużą radość i przyjemność. Nic tak przecież nie cieszy, jak współpraca z ludźmi , którzy pasjonują się tym co robią. Architekci są właśnie taką grupą zawodową, która gdy się czegoś podejmuje, wykonuje to z ogromnym zaangażowaniem a jednocześnie z przekonaniem, że to, co robi jest najlepsze i najwłaściwsze. Lubię obserwować studentów architektury dla których organizujemy warsztaty na temat  zastosowanie betonu w architekturze. Ich twórcza praca daje ogromną satysfakcję i przyjemność we współpracy. Muszę w tym miejscu zaznaczyć, że polscy architekci naprawdę nie muszą mieć kompleksów jeśli chodzi o realizacje projektów. Wystarczy porównać to, co powstaje w Polsce z budowlami w Europie Zachodniej czy na świecie. Dlatego my w Stowarzyszeniu staramy się wyłącznie dodać architektonicznym realizacjom nową perspektywę- pokazujemy właściwości betonu, doradzamy, jak jeszcze efektywniej wykorzystać ten materiał w budownictwie.

Kolejną aktywnością SPC jest promocja nawierzchni betonowych na drogach -i to nie tylko krajowych czy autostradach, ale także na drogach samorządowych. Przekonanie, że beton jest uzasadnioną alternatywą dla monokultury, która panowała na polskich drogach przez kilkadziesiąt lat spowodowało, że zaangażowaliśmy się w wiele różnych projektów. Wydajemy publikacje, opracowujemy normy i wytyczne odnośnie wykonywania i użytkowania nawierzchni betonowych na drogach wszystkich kategorii. Dzięki temu  można dziś śmiało powiedzieć, że wykonawcy w naszym kraju mają i wiedzę i doświadczenie i technologie, by realizować najtrwalsze nawierzchnie stosowane na świecie  tzn. nawierzchnie betonowe. Z kolei  nasze przekonanie, że samorządowcy to dziś działacze, którzy myślą nie tylko perspektywą kolejnej kadencji, ale starają się pozostawić po swojej pracy trwały efekt, skłoniło nas do przygotowania oferty budowy dróg samorządowych w technologii betonowej. Po początkowym braku przekonania do naszej propozycji, samorządy w ostatnich latach budują już rocznie w tej technologii  kilkadziesiąt a nawet 100 km dróg. Dzięki  zrozumieniu potrzeby takich inwestycji Polska może się obecnie pochwalić największą ilością kilometrów dróg samorządowych w Europie. Mając ok. 1000 km dróg samorządowych w betonie jesteśmy bez wątpienia liderem. Warto dodać, że Polska jest największym placem budowy dróg krajowych i autostrad budowanych w tej technologii w Europie. Realizujemy przecież  Program Budowy Dróg Krajowych dzięki czemu w kraju budowane są najszersze, najdłuższe odcinki betonowych dróg.

Następnym, ważnym obszarem naszych działań  jest organizowanie seminariów na temat technologii wykorzystania betonu w budownictwie, to jest też konferencji Dni Betonu. W miarę upływu czasu i kolejnych edycji widzimy jak seminaria się rozbudowują, poszerzają swoją tematykę, coraz więcej osób chcę w nich wziąć udział. To trafione narzędzia promocyjne skoro spotykają się z tak dużą akceptacją i potrzebą  ze strony uczestników.

 Dni Betonu o których Pan wspomniał to ważne wydarzenie w budownictwie i święto branży cementowo-betonowej organizowane w Wiśle co dwa lata. W tym roku z powodu pandemii Covid-19  wydarzenie nie mogło się niestety odbyć. Jaka była zawartość programu i jaki jest kolejny termin zorganizowania XI edycji Dni Betonu?

Sytuacja związana z wystąpieniem pandemii COVID-19 wszystkich zaskoczyła. Nas także. Musieliśmy podejść elastycznie do przygotowań, do ustalenia harmonogramu prac. Po konsultacjach z partnerami, współpracownikami i uczestnikami podjęliśmy decyzję o przeniesieniu XI Dni Betonu na 2021 rok. Odbędą się one w dniach 11- 13 października 2021. Myślę, że  to była ze wszech miar rozsądna decyzja a tematyka którą przygotowaliśmy na tegoroczne Dni Betonu nie straci na aktualności także za rok. Motywem przewodnim programu tegorocznej edycji miał być cement i beton w gospodarce w obiegu zamkniętym, cement i beton w Zielonym Ładzie przyjętym przez Komisję Europejską. Jako Stowarzyszenie jesteśmy głęboko przekonani, że nie da się budować współczesnej cywilizacji bez wykorzystywania przez człowieka betonu. Wiedząc o tym ciąży na nas ogromna odpowiedzialność, czujemy, że to, co robimy musi być robione profesjonalnie, z poszanowaniem występujących obecnie złóż surowców, z wykorzystaniem maksymalnie trwałości, wartości, właściwości betonu, ze zrozumieniem późniejszego poddania konstrukcji recyklingowi i późniejszego wykorzystania destruktu. Trzeba o tych zagadnieniach rozmawiać- trzeba przekonywać, że my musimy się zmieniać, że musi się zmieniać podejście do tematu przez zamawiających, inwestorów, architektów… Takie rozumienie tematu było podstawą do przygotowania tegorocznych a teraz już przyszłorocznych Dni Betonu.

Jubileusz 30 – lecia SPC zamyka pewien etap pracy. Jakie wyzwania stawia sobie Stowarzyszenie na kolejne lata?

Odnoszę wrażenie, że co roku stajemy przed wyzwaniami, jakie stawia przed nami a to regulator rynku, a to Unia Europejska a to nasi członkowie. Z zapałem ale i z mozołem pchamy ten syzyfowy głaz wyzwań już od 30 lat. Ta „30-tka” bez wątpienia pozwala nam spojrzeć z dystansem i refleksją na to, co zrobiliśmy ale też wytycza nowe kierunki działań na przyszłe lata. Zmienia się świat, zmienia się podejście współczesnego człowieka do środowiska. Widzę też, że nasze  podejście do natury, do wykorzystywania zasobów musi się zmienić. Nie tak dawno bo pół roku temu Komisja Europejska ogłosiła europejski Zielony Ład. Przygotowujemy się do tego i mówimy, że przemysł cementowy może być neutralnym klimatycznie przemysłem w 2050 roku. To jest bez wątpienia trudne do zrealizowania zadanie- i technologicznie i finansowo. Nie zmienia to faktu, że odpowiedzialność , która na nas ciąży, którą rozumiemy i akceptujemy  zmusza nas, żebyśmy myśleli o tym, jak cement i beton powinny się wpisać w europejski Zielony Ład i jak spowodować, by cement i beton były neutralne klimatycznie. To jest nasza filozofia działania. Teraz największym wyzwaniem jest, by ta filozofia była zrozumiana przez wszystkich uczestników  budowlanego procesu inwestycyjnego czy też całego procesu życia konstrukcji. Wychodzimy z założenia, że nie można patrzeć na materiał budowlany – obojętnie cement czy beton – wyłącznie poprzez pryzmat jego wytwarzania. Trzeba patrzeć na niego w perspektywie cyklu życia, w całym łańcuchu wartości. Pamiętajmy, że aby przygotować cement musimy pozyskać surowce naturalne. Tu dodam, że branża cementowa w Polsce już w dużej mierze wykorzystuje surowce wtórne. Musimy zużyć dużo energii- najpierw do wypału klinkieru a następnie do przygotowania cementu a energię pozyskujemy z paliw alternatywnych to znaczy z odpadów komunalnych, chroniąc w ten sposób środowisko naturalne. Z kolei jako inwestorzy, projektanci, architekci czy użytkownicy nie zdajemy sobie sprawy, że rola cementu i betonu jako podstawowych materiałów budowlanych  nie kończy się na etapie sfinalizowania budowy. Funkcjonowanie betonu w konstrukcji trwa. Pokazujemy, że beton jako materiał posiada ogromną tzw. masę termiczną czyli zdolność do pochłaniania energii a następnie jej uwalniania. A to oznacza, że umiejętne wykorzystanie tych właściwości poprzez odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji będzie dawało większy komfort jej użytkowania, niższe koszty związane z ogrzewaniem czy chłodzeniem budynku. Nie możemy zapomnieć, że naturalną reakcją w przyrodzie jest karbonatyzacja. Musimy zatem wziąć pod uwagę, że beton sam w sobie też pochłania dwutlenek węgla. Patrząc całościowo widzimy wyraźnie, że cement i beton znakomicie wpisują się w filozofię zrównoważonego rozwoju,  w filozofię gospodarki w obiegu zamkniętym czy filozofię Zielonego Ładu, którą określiła Komisja Europejska. Dostosowanie się do założeń  filozofii to z całą pewnością  ogromne wyzwanie stojące przed SPC. Nie mniejsze wyzwanie, to spowodowanie, by wszyscy jasno rozumieli zadania stojące przed branżą.

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę efektów w kolejnych latach pracy SPC.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Zdjęcie: Archiwum SPC

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.