Przed nami rok Kongresów …

Zakończona niedawno konferencja KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2022 to wyjątkowe wydarzenie branży drogowej – to spotkanie ekspertów w całości poświęcone rodzajom nawierzchni drogowych. Podczas IX edycji KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022 najlepsi specjaliści od budowy i utrzymania dróg omawiali m.in. nowe rozwiązania technologiczne. Podczas dyskusji oceniano także sytuację funkcjonowania branży drogowej w perspektywie aktualnych zagadnień ekonomicznych i prawnych. Organizatorem KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2022, które odbyły się w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE 2022 nauka-praktyka-biznes było Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Zapraszamy na rozmowę z Eweliną Nawarą, Dyrektor Naczelną Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Ewelina Nawara jest Dyrektorem Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Na początku 2013 roku Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych Media-Pro Polskie Media Profesjonalne we współpracy z najważniejszymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz branży, zainaugurowany został cykl specjalistycznych spotkań, podczas których w gronie wybitnych specjalistów zgłębiana jest wiedza w aktualnych, wymagających omówienia dziedzinach.

Podstawowym celem cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes jest promocja dokonań polskiej branży infrastruktury komunikacyjnej, której rozwój ma podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Celem cyklu jest również wywieranie realnego wpływu na życie branży poprzez znajdowanie wymagających rozwiązania problemów, omawianie ich w gronie ekspertów i przekazywanie wniosków do właściwych instytucji.

Misją Konferencji Specjalistycznych jest stworzenie płaszczyzny do efektywnych spotkań specjalistów z branży infrastruktury komunikacyjnej, opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń, inspirujących do dyskusji i wypracowania konkretnych rozwiązań.

Uczestnikami wydarzeń z Cyklu Konferencje Specjalistyczne są przedstawiciele zarządów dróg krajowych i samorządowych, zarządu linii kolejowych, pracownicy wyższych uczelni technicznych, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru, projektanci, producenci materiałów i urządzeń oraz dostawcy technologii, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, studenci.

Przygotowała: Anna Rogalińska