Bartłomiej Horaczuk, inż.

inż. Bartłomiej Horaczuk absolwent Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, większość zawodowego życia, tj. od 2001 roku związany z Samorządem Województwa Opolskiego, gdzie odpowiada m.in. za realizację największych inwestycji transportowych w województwie finansowanych głównie z funduszy UE, związanych z przebudową sieci dróg wojewódzkich, a także z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Obecnie od 4 lat kieruje Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, który stanowi jednostkę samorządu województwa, w całości odpowiedzialną za utrzymanie i rozwój sieci 950 km dróg wojewódzkich o mocno zróżnicowanym natężeniu ruchu w różnych częściach regionu opolskiego.

Stan dróg sukcesywnie się poprawia, ale każda z nich wymaga starannego nadzoru i utrzymania w okresie letnim i zimowym dla zapewnienia ciągłości przejezdności.

Prawie 120 osobowy zespół pracowników ZDW, którego roczny budżet przekracza 150 mln zł, przeprowadza i nadzoruje kilkadziesiąt istotnych inwestycji rocznie, w tym większość z udziałem środków europejskich, ale także korzystając z innych dostępnych żródeł finansowania takich jak budżet państwa czy środki pochodzące z dotacji celowych opolskich gmin i powiatów.

Z dotychczasowych 2 siedmioletnich perspektywach budżetowych naszego członkostwa w Unii Europejskiej udało się kompleksowo przebudować przeszło 1/3 sieci dróg wojewódzkich, a w ubiegłym roku (2019) ZDW w Opolu zrealizował ich łącznie prawie 30 (środki własne województwa+RPO). Łączna wartość przeprowadzonych zadań inwestycyjnych w latach 2014-2020 przekroczy wartość 0.5 mld zł.