Ryszard Kulik, Mecenas

Mecenas Ryszard Kulik zdobył uprawnienia radcy prawnego i cały czas pracował w obsłudze prawnej: od 1993r w administracji drogowej tzw. rządowej w terenie (DODP),od 1995r- zajmując się drogami miejskimi- w drogowej administracji samorządowej. Po reformie administracyjnej do 2018 roku zatrudniony był w terenowych strukturach GDDKiA. Obecnie w zakresie jego działań prawnych są drogi wojewódzkie i miejskie.

Mecenas Ryszard Kulik – dlaczego praktyk a nie ekspert?

Może jestem nieco staromodny ale ekspert prawa to dla mnie człowiek z siwą brodą, z doświadczeniem naukowym popartym stopniami naukowymi, mający doświadczenie praktyczne w dziedzinie prawa, które uzyskał dzięki praktyce sądowej (najlepiej jako strona w procesie). Praktyk natomiast to ten, który został przeszkolony w ogólnym zakresie a resztę umiejętności nabył w toku pracy – w tym przypadku w obsłudze prawnej. I właśnie tę drugą definicję uważam za bardziej pasującą do mojej osoby. A oto kilka faktów potwierdzających moją interpretację ww. podziału.