Chodzi o to, by wspólnie budować większą ilość lepszych, trwałych i bezpiecznych dróg …

Podczas IX Krakowskich Dni Nawierzchni spotkali się specjaliści od różnych technologii budowy dróg. Wyzwania stojące przed przemysłem cementowym w perspektywie rozwoju w naszym kraju sieci dróg betonowych omówił prof. dr hab. inż. Jan Deja, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z prof. dr hab. inż. Janem Deją

Przygotowała: Anna Rogalińska

Prof. dr hab. inż. Jan Deja

(ur. 1955, Strzelce Opolskie). Absolwent (1979 r.) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (technologia materiałów wiążących). Od ukończenia studiów związany z macierzystą Uczelnią. Specjalizuje się w tematyce związanej z technologią betonów i materiałów wiążących. Autor i współautor około 150 publikacji naukowych z tego obszaru. Współautor 15 patentów, z których znaczna część została wdrożona do praktyki przemysłowej. Laureat nagrody Ministra Budownictwa i Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodzony Nagrodą American Concrete Institute za wkład w rozwój spoiw zawierających dodatki mineralne.

Od 1992 roku związany ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora biura. Reprezentuje polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu w europejskiej organizacji CEMBUREAU. Od 1998 roku redaktor naczelny kwartalnika „Budownictwo Technologie Architektura" Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznie organizowanych Konferencji „Dni Betonu" (9 edycji).

Od listopada 2012 roku kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych. Od wielu lat zaangażowany w działalność dydaktyczną i badawczą; w projektach krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku powołany przez GDDKiA na przewodniczącego Zespołu ds. Nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla betonu. Od 2014 roku członek Rady Ekspertów przy ministrze Infrastruktury i Budownictwa. W 2017 powołany do Rady Naukowej GDDKiA.