Na sympozjum CONCRETE ROADS 2023 w Krakowie spodziewamy się 500 uczestników z kraju i z zagranicy…

Eksperci od budowy i utrzymania dróg z różnych krajów świata betonowych już odliczają czas. Trwają przygotowania do XIV edycji międzynarodowego sympozjum CONCRETE ROADS 2023, które odbędzie się w Krakowie  w przyszłym roku w dniach 25-28 czerwca.

Na jakim etapie są prace?

Czym aktualnie zajmują się organizatorzy sympozjum?

Zapraszamy na rozmowę ze Zbigniewem Pilchem, Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.

Przygotowała: Anna Rogalińska