Piotr Kijowski

Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki o specjalizacji technologia cementu i betonu. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako technolog m.in. w firmach budowlanych i cementowni. Od 25 lat zajmuje się doradztwem technicznym, początkowo w Spółce Polski Cement, a obecnie w Stowarzyszeniu Producentów Cementu. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Betonu i Nawierzchni Betonowych powołanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, który opracował Ogólne Specyfikacje Techniczne dla nawierzchni betonowych i betonu konstrukcyjnego. W ramach działalności Stowarzyszenia Producentów Cementu organizuje i uczestniczy w konferencjach i seminariach poświęconych tematyce drogowej, na których prezentuje informacje dot. nawierzchni betonowych.