Krótkie komentarze Mec. Ryszarda Kulika

Wywiad z Panem Mecenasem Ryszardem Kulikiem zainspirował mnie do stworzenia na InfraBLOGU rubryki, w której Pan Mecenas komentował by problemy prawne – zarówno te natury ogólnej, dotyczące np. „systemu prawa” jak i bardziej szczegółowe, odnoszące się do kwestii prawnych związanych z drogami. Zaproponowałam, aby w swoich komentarzach Pan Mecenas przybliżył Czytelnikom problematykę związaną z kluczowym aktem prawnym w naszej branży jakim jest ustawa o drogach publicznych w zawiązku z aktami prawnymi, których przedmiotem są drogi (np. ustawa o autostradach płatnych) a także z zapisami w innych przepisach, które mają wpływ na rozwiązywanie problemów prawnych w drogownictwie. Pan Mecenas wyraził na to zgodę.

Zapraszam więc w imieniu Pana Mecenasa Ryszarda Kulika i swoim na cykl artykułów, których treścią będą komentarze i uwagi odnoszące się do poszczególnych artykułów wspomnianej wyżej ustawy o drogach publicznych.