Cezary Garczarczyk

Cezary Garczarczyk jest dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie.

O Powiatowym Zarządzie Dróg w Będzinie.

W wyniku reformy administracyjnej państwa w 1999 roku Zarząd Powiatu stał się zarządcą dróg powiatowych. Zarząd nad nimi powierzył Powiatowemu Zarządowi Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku. Przejęto w zarządzanie dawne drogi wojewódzkie na obszarach miejskich i wiejskich. Obecnie w administracji znajduje się 315 km dróg i 41 obiektów mostowych w 8 gminach (Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Sławków, Mierzęcice, Bobrowniki, Psary). PZD w Będzinie zajmuje się administrowaniem drogami gdzie wykonywane są uzgodnienia, decyzje, planowanie inwestycji, zamówienia publiczne, oraz nadzór i kontrola. Wykonywane jest też zimowe i letnie bieżące utrzymanie dróg przez firmy zewnętrzne, a także przez brygadę Obwodu Drogowego. Zakres inwestycji i robót utrzymaniowych jest uzależniony od środków finansowych przeznaczonych przez Starostwo powiatowe na ten cel.