Pas z betonu obok asfaltowego pasa ruchu na A 61 w Niemczech. Rozmowa ze Stefanem Hoellerem z Referatu Autostrad Betonowych BASt- Bundesanstalt für Straßenwesen

Zapraszamy na rozmowę ze Stefanem Hoellerem z Referatu Autostrad Betonowych BASt- Bundesanstalt für Straßenwesen

mgr inż. Stefan Hoeller

Podczas tegorocznego Śląskiego Forum Drogownictwa w Wiśle zaprezentował Pan wykład na temat odcinka doświadczalnego na autostradzie A61 w Niemczech, gdzie jeden z pasów ruchu wybudowano w technologii asfaltowej a drugi z betonu. Proszę powiedzieć czemu służy takie” podwójne”, innowacyjne rozwiązanie zastosowane na tej niemieckiej autostradzie, na jakiego typu drogach powinno się je stosować i przy jakim natężeniu ruchu jest szczególnie przydatne?

Beton jako materiał budowlany wykazuje wysoką sztywność. Jako beton nawierzchniowy w konstrukcji „kombinowanej“ oraz przestrzegając wymaganych szczegółów osiąga prawie bez zabiegów utrzymania bardzo długą żywotność. Produkcja betonu wymaga więcej działań i jest droższa. To połączenie technologii nadaje się szczególnie do budowy dróg i autostrad o dużej intensywności ruchu oraz przy wysokich obciążeniach osi.

Drogi asfaltowe są łatwiejsze i szybsze w budowie i przebudowie. Ich zalety to lepsza redukcja hałasu na powierzchni nawierzchni drogowej. W sumie drogi asfaltowe pod względem ekonomicznym nadają się do stosowania w miejscach o mniejszym obciążeniu ruchem i naciskach na osie.

Na drogach o wielu pasach ruchu oraz na autostradach poruszają się pojazdy o dużych obciążeniach na osie po prawej stronie a pojazdy z małym naciskiem na osie po lewej.

Sensownie łącząc opisane zalety technologii asfaltowej i betonowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej i betonowej odbywa się równolegle obok siebie. Interesująca jest tutaj szczelina podłużna między obydwoma materiałami. W tym obszarze wymagane jest podjęcie dodatkowych działań.

Czy ta technologia jest w Niemczech wciąż jedynie testowana na odcinkach doświadczalnych czy też już jest stosowana przy budowie dróg?

Teoria ta bierze początki na autostradowej obwodnicy Kolonii. Zastosowano tam różne konstrukcje asfaltowe i betonowe obok siebie oraz wykonano i zbadano szczeliny podłużne w rozmaitych wariantach. Dla części asfaltowej już znaleziono tam optimum: konstrukcję asfaltową z nawierzchnią z asfaltu lanego. Jeśli chodzi o szczelinę podłużną pomiędzy obydwoma technologiami również znaleziono optimum: konstrukcja asfaltowa pionowo podcinana, doklejana jest bitumiczna taśma łącząca i na to betonowana jest nawierzchnia betonowa. Ponieważ założono, że ta szczelina podłużna również w przypadku tworzenia szczeliny pozornej na nawierzchni nie zawsze jest szczelna, pod spodem wykonuje się pas z betonu drenażowego.

W przypadku technologii betonowej z zastosowaniem płyt niezbrojonych oraz szczelin w odstępach 5 m , w szczelinach zachodzi skoncentrowane występowanie ruchów poziomych wynikających z działania temperatury i wilgoci. Może to być do kilku milimetrów. W technologii asfaltowej, znajdującej się obok, ruchy występują w dużej mierze nieprzerwanie. Kombinacja ta nie jest optymalna i może skutkować poluzowaniami w obszarze szczeliny wzdłużnej. W przypadku płyty betonowej o uzbrojeniu ciągłym ruchy poziome odbywają się w obszarze rys poprzecznych w odstępie od ok.0,8 – 1,3 m przy wielkości otworów 0,5 mm. Tendencja tego zjawiska wykazuje kierunek ciągły. Dlatego wariant ten nadawałby się tutaj lepiej. Na A61 zastosowano tę technologię po raz pierwszy na odcinku próbnym.

Zdjęcie jest własnością i udostępnione za zgodą BASt

Czy opracowano już w Niemczech dokumenty techniczne, do których należy stosować się realizując taką technologię budowy dróg?

Aktualne doświadczenia i wiedza na temat technologii asfaltowej równolegle obok betonowej opisano we „Wskazówkach dla technologii asfaltowej z betonem , H AaB“ w FGSV.

Ponadto mamy „Wskazówki dla nawierzchni betonowych o uzbrojeniu ciągłym H DBB”.

W kwestii wprowadzenia asfaltu obok betonu jako nowej technologii standardowej aktualnie dyskutuje się w ramach gremiów specjalistycznych

Jakie są – Pana zdniem – perspektywy rozwoju tej technologii na drogach- również w Polsce?

Obie konstrukcje – zarówno te wykonane z betonu, jak i te wykonane z asfaltu – stoją obecnie przed poważnymi wyzwaniami ze względu na obecne zmiany w dostawach i wysiłki na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju w budowie i eksploatacji infrastruktury transportowej

Drogi i autostrady stanowią część infrastruktury systemowej. Sensownym jest stworzenie możliwości dla budowania ich i utrzymania – również w warunkach trudnych. Dotyczy to wszystkich krajów, również Polski i Niemiec.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Mgr inż. Stefan Hoeller
Referat Betonowych Autostrad BASt

Wykształcenie:   

 • 1991-93 – technik geodeta w urzędzie katastralnym w Euskirchen (NRW)
 • 1995-99 – studia inżynierskie, specjalność inżynieria budowlana na Uniwersytecie Technologiczno-Ekonomicznym i Społecznym w Zittau / Goerlitz
 • 2003-09 – studia inżynierskie, specjalność budownictwo miejskie i ruch drogowy na Politechnice w Dreźnie

Ważne etapy zawodowe:   

 • 1998  Półroczny staż w firmie Heilit + Woerner Budowlana in Warszawa, Polska
 • 1999-2001 kierownik budowy przy budowie mostów w Berger Bau w Berlinie (Nowe projekty budowy i remontu mostów na A11 (Berlin – Szczecin) oraz na A20 (Szczecin – Lubeka))

Główne obszary działalności:   

 • Włóknina pod nawierzchnie betonowe
 • nawierzchnie betonowe z zbrojeniem Ciąglym
 • Konstrukcja kompozytowa
 • Inteligentna budowa dróg, energia odnawialna, zmiany klimatyczne
 • Obszar demonstracyjny, badawczy i referencyjny na węźle autostradowym Kolonia-Wschód (duraBASt)
 • Indukcyjne ładowanie pojazdów elektrycznych
 • Alternatywne segregatory

Działalność Komitetu:   

 • FGSV-AK 4.5.5 „RStO-Revision” – grupa przetwarzania betonu (element)
 • FGSV-AK 4.6 „Efektywność metod budowy” (członek)
 • FGSV-AK 4.6.1 „Ocena znormalizowanych metod budowlanych” (członek)
 • FGSV-AK 8.1.2 „beton TP” (członek)
 • FGSV-AA 8.3 „Budowa nawierzchni betonowych” (członek)
 • FGSV-AK 8.3.2 „Geotekstylia pod betonowe nawierzchnie drogowe” (drabina)
 • FGSV-AK 8.3.4 „Ciągle żelbetowa nawierzchnia drogi” (drabina)
 • FGSV-AA 8.5 „Konserwacja” (członek)
 • FGSV-AK 8.5.1 „Karta instrukcji utrzymania konstrukcji dróg betonowych M BEB” (Członek)
 • ELLPAG – „Europejska Grupa Nawierzchni Długowiecznych”
 • PIARC- Komitet Techniczny D2c Nawierzchnia Betonowa (2008 – 2011)
 • PIARC- Komitet Techniczny D2 Chodnik (od 2019)
 • FEHRL – FOREVER Open Road Executive Board, Element Leaders   „Droga adaptacyjna”