O rozwoju przemysłu cementowego w Sejmie i Parlamencie Europejskim

W maju tego roku rozpoczął pracę Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego. Kilka dni po jego powołaniu delegacja Stowarzyszenia Producentów Cementu ( SPC) odwiedziła Parlament Europejski, gdzie powstaje pakiet „Fit for 55”, który mieć będzie znaczący wpływ na strategię działań branży cementowej.
Zapraszamy na rozmowę Anny Rogalińskiej ze Zbigniewem Pilchem, Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu o pracy Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego oraz wizycie delegacji SPC w Parlamencie Europejskim.

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.