Beton inspiruje i ma wiele do zaproponowania

W Polsce wybudowano prawie 1100 km dróg ekspresowych i autostrad o nawierzchni betonowej,w tej technologii wykonano również 1500 km dróg samorządowych. XIV Międzynarodowe Sympozjum CONCRETE ROADS 2023 dało ekspertom możliwość zaprezentowania w sesjach tematycznych 80 referatów. Możliwe jest więc konfrontowanie przykładów realizacji dróg betonowych na całym świecie. Wiele spośród przedstawionych podczas Seminarium CONCRETE ROADS 2023 doświadczeń będzie z pewnością materiałem do pracy nad ulepszeniem technologii budowy nawierzchni betonowych. Beton inspiruje i ma drogowcom wiele do zaproponowania.

O walorach dróg betonowych ale także o wyzwaniach, jakie czekają wykonawców dróg w tej technologii rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Janem Deją, Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC)

Przygotowała: Anna Rogalińska

Prof. dr hab. inż. Jan Deja

(ur. 1955, Strzelce Opolskie). Absolwent (1979 r.) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (technologia materiałów wiążących). Od ukończenia studiów związany z macierzystą Uczelnią. Specjalizuje się w tematyce związanej z technologią betonów i materiałów wiążących. Autor i współautor około 150 publikacji naukowych z tego obszaru. Współautor 15 patentów, z których znaczna część została wdrożona do praktyki przemysłowej. Laureat nagrody Ministra Budownictwa i Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodzony Nagrodą American Concrete Institute za wkład w rozwój spoiw zawierających dodatki mineralne.

Od 1992 roku związany ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora biura. Reprezentuje polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu w europejskiej organizacji CEMBUREAU. Od 1998 roku redaktor naczelny kwartalnika „Budownictwo Technologie Architektura” Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznie organizowanych Konferencji „Dni Betonu” (9 edycji).

Od listopada 2012 roku kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych. Od wielu lat zaangażowany w działalność dydaktyczną i badawczą; w projektach krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku powołany przez GDDKiA na przewodniczącego Zespołu ds. Nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla betonu. Od 2014 roku członek Rady Ekspertów przy ministrze Infrastruktury i Budownictwa. W 2017 powołany do Rady Naukowej GDDKiA.