Drogi mają łączyć a nie dzielić

Ideą przyświecającą organizowaniu Międzynarodowego Sympozjum Dróg Betonowych CONCRETE ROADS jest promocja technologii budowy dróg betonowych oraz inicjowanie i organizowanie współpracy ekspertów z różnych krajów świata. XIV Międzynarodowe Sympozjum CONCRETE ROADS 2023, które odbyło się w Krakowie także stwarzało okazję do wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji. Polska budziła zainteresowanie osiągnięciami w rozwoju sieci betonowych dróg samorządowych. Obecnie wynosi ona 1500 km. O tym, jak duże jest zainteresowanie zarządców dróg samorządowych tą technologią można było przekonać się podczas wręczania wyróżnień laureatom programu „Dobry Gospodarz”, którym Stowarzyszenie Producentów Cementu honoruje gospodarzy dróg lokalnych, realizujących u siebie inwestycje drogowe w tej technologii.

O drogach betonowych w Niemczech – także tych lokalnych – rozmawiamy z Wernerem Bednorzem z Federalnego Ministerstwa ds Cyfryzacji i Transportu

Przygotowała: Anna Rogalińska