Wymiana doświadczeń jest dla nas bardzo ważna

Podczas zakończonego w Krakowie XIV Międzynarodowego Sympozjum Dróg Betonowych CONCRETE ROADS 2023 zaprezentowano 80 referatów, związanych tematycznie z budową i utrzymaniem dróg betonowych w wielu krajach świata. Poza doświadczeniami europejskimi,sympozjum dało możliwość zapoznania się z pracami m.in. ekspertów z USA, Australii, Japonii czy Korei Południowej. Przedstawione referaty stworzyły bazę wiedzy z której korzystać mogą nie tylko specjaliści od stosowania tej technologii nawierzchni ale także zarządcy dróg betonowych. Polska – co podkreślano wielokrotnie podczas sympozjum- jest obecnie największym placem budowy dróg betonowych w Europie.

Na ile zagadnienia zaprezentowane na CONCRETE ROADS 2023 mogą być przydatne zarządcom dróg betonowych?

Rozmawiamy z Tomaszem Pałasińskim, Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Przygotowała: Anna Rogalińska