Lepiej wymieniać się doświadczeniami niż popełniać błędy

Żaden z 220 uczestników XIV Międzynarodowego Sympozjum CONCRETE ROADS 2023 nie miał wątpliwości, że drogi betonowe są uzasadnionym rozwiązaniem. Za ich budową przemawiają bowiem i aspekty techniczne i ekonomiczne. Są rozwiązaniem stosowanym na całym świecie. I dlatego właśnie warto było poznać doświadczenia w budowie i utrzymaniu dróg betonowych zdobyte przez ekspertów, którzy na spotkanie w Krakowie przyjechali z 28 krajów świata. Polskie osiągnięcia w rozbudowie sieci dróg betonowych to w dużej mierze zasługa działań badawczych i edukacyjnych, jakie od lat prowadzi Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC).

Zapraszamy na rozmowę z Krzysztofem Kieresem, Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu

Przygotowała: Anna Rogalińska

Krzysztof Kieres

Krzysztof Kieres ma 64 lata, jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Doświadczenia zawodowe zdobywał w licznych przedsiębiorstwach budowlanych – odbył m.in. prawie 2-letnią praktykę zawodową w niemieckim koncernie budowlanym Bilfinger und Berger w Mannheim. Ostatnie 20 lat pracuje w spółce Dyckerhoff Polska, będącej członkiem grupy Dyckerhoff/Buzzi Unicem, początkowo jako dyrektor finansowy, a ostatnio pełni funkcję dyrektora generalnego. W 2019 został wybrany Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu.