Betonowe drogi do Zielonego Świata

Kraków szykuje się do przyjęcia ekspertów od budowy i utrzymania dróg betonowych, którzy w dniach 25-28 czerwca br. wezmą udział w XIV Międzynarodowym Sympozjum CONCRETE ROADS 2023. ”Betonowe drogi do Zielonego Świata” to hasło tegorocznej edycji sympozjum. Pokazuje ono, że tematyka spotkania nawiązywać będzie w dużym stopniu do aspektów troski o środowisko.

O przygotowaniach do wydarzenia rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Janem Deją, Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC)

Przygotowała: Anna Rogalińska

Prof. dr hab. inż. Jan Deja

(ur. 1955, Strzelce Opolskie). Absolwent (1979 r.) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (technologia materiałów wiążących). Od ukończenia studiów związany z macierzystą Uczelnią. Specjalizuje się w tematyce związanej z technologią betonów i materiałów wiążących. Autor i współautor około 150 publikacji naukowych z tego obszaru. Współautor 15 patentów, z których znaczna część została wdrożona do praktyki przemysłowej. Laureat nagrody Ministra Budownictwa i Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodzony Nagrodą American Concrete Institute za wkład w rozwój spoiw zawierających dodatki mineralne.

Od 1992 roku związany ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora biura. Reprezentuje polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu w europejskiej organizacji CEMBUREAU. Od 1998 roku redaktor naczelny kwartalnika „Budownictwo Technologie Architektura” Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznie organizowanych Konferencji „Dni Betonu” (9 edycji).

Od listopada 2012 roku kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych. Od wielu lat zaangażowany w działalność dydaktyczną i badawczą; w projektach krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku powołany przez GDDKiA na przewodniczącego Zespołu ds. Nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla betonu. Od 2014 roku członek Rady Ekspertów przy ministrze Infrastruktury i Budownictwa. W 2017 powołany do Rady Naukowej GDDKiA.