Konkurs POWER CONCRETE ma swoją renomę i markę

Od 2010 roku Stowarzyszenie Producentów Cementu organizuje konkurs POWER CONCRETE, który jest ważnym elementem Konferencji Dni Betonu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat „siły” jaką dla budownictwa przedstawia taki materiał, jak beton. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu POWER CONCRETE mieli za zadanie przygotować beton o najniższym śladzie węglowym i wytrzymałości 35-40 MPa.

Zapraszamy na rozmowę ze Zbigniewem Pilchem, Dyrektorem Marketingu i Public Affairs SPC.

Przygotowała: Anna Rogalińska

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Dyrektorem Marketingu i Pubblic Affairs Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.