Dni Betonu zbierają wszystkie doświadczenia …

Dni Betonu, które w październiku 2023 odbywały się w Wiśle były już dwunastą edycją tego tak ważnego dla branży wydarzenia .Uczestniczyło w nich ponad 1000 osób. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC).

Poziom prezentacji, tematyka konkursu POWER CONCRETE czy zagadnienia omawiane w dyskusjach przez ekspertów nadają Dniom Betonu rangę dużej, znaczącej konferencji europejskiej.

O Dniach Betonu 2023 rozmawiamy z Krzysztofem Kieresem, Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu

Przygotowała: Anna Rogalińska

Krzysztof Kieres

Krzysztof Kieres ma 64 lata, jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Doświadczenia zawodowe zdobywał w licznych przedsiębiorstwach budowlanych – odbył m.in. prawie 2-letnią praktykę zawodową w niemieckim koncernie budowlanym Bilfinger und Berger w Mannheim. Ostatnie 20 lat pracuje w spółce Dyckerhoff Polska, będącej członkiem grupy Dyckerhoff/Buzzi Unicem, początkowo jako dyrektor finansowy, a ostatnio pełni funkcję dyrektora generalnego. W 2019 został wybrany Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu.