Czy podróz na Ksieżyc to rozwiązanie dla ludzkości?

Program Dni Betonu 2023 odzwierciedlał najnowsze trendy w rozwoju technologii betonowej. Niektóre prezentacje dotyczyły zagadnień futurystycznych – np. możliwości budowania w Kosmosie – na Księżycu i na Marsie. Zainteresowanie, emocje i dyskusje w kuluarach wywołał referat „Wykorzystanie druku 3D w budownictwie kosmicznym”, który przedstawił dr hab. inż. Waldemar Pichór, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zapraszamy na wywiad z dr hab. inż. Waldemarem Pichórem, profesorem AGH w Krakowie

Przygotowała: Anna Rogalińska

Dr hab. inż. Waldemar Pichór, Prof. AGH

Dr hab. inż. Waldemar Pichór, Prof. AGH jest pracownikiem Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Obszar jego zainteresowań skupia się przede wszystkim na technologii zaawansowanych materiałów budowlanych, w tym materiałów wielofunkcyjnych tzw. smart materials, zdolnych do reakcji na warunki środowiskowe, fibrobetonów, druku 3D z betonu oraz wykorzystaniu ubocznych produktów odpadowych z różnych procesów w technologii materiałów budowlanych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów w liczących się czasopismach naukowych w świecie, kilkunastu patentów i chronionych rozwiązań technologicznych oraz autorem monografii naukowej i współautorem kilku podręczników akademickich.