W Polsce technologie betonowe dorównują trendom światowym

Dni Betonu 2023, które Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało w październiku tego roku w Wiśle było okazją do analizy, jak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich lat w branży cementowo – betonowej. Dziś i jutro betonu pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zwiększa się skala zastosowania betonu, trendy technologii w Polsce nie odbiegają od światowych. Dzieje się tak właśnie m.in. dzięki takim spotkaniom ekspertów jak XII Konferencja Dni Betonu. Walor naukowo – dydaktyczny wydarzenia sprawia, że na Dniach Betonu 2023 spotykają się i wybitni eksperci i ci, którzy chcą zdobyć aktualną wiedzę na temat tego materiału budowlanego.

Zapraszamy na wywiad z prof. dr hab. inż. Wojciechem Radomskim.

Przygotowała: Anna Rogalińska

Prof. Wojciech Radomski

Profesor zwyczajny, doctor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Były wieloletni dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, przewodniczący Związku Mostowców RP, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Specjalność zawodowa – budownictwo mostowe, pełne uprawnienia budowlane w zakresie mostownictwa, praca w biurach projektów Progrim (1975) i Stolica (1984-1989). Etatowy profesor Kanazawa University w Japonii (1991-92), autor lub współautor 350 publikacji, w tym 21 pozycji książkowych, z których dwie indywidualne w języku angielskim zostały wydane w Japonii i Wielkiej Brytanii. Organizator i członek Komitetów Naukowych 60 konferencji w kraju i na świecie, autor referatów wygłaszanych w 17 krajach.