O wysokim poziomie edukacyjnym Dni Betonu 2023

XII Konferencja Dni Betonu miała bardzo bogaty program, który zaprezentował możliwości betonu – nowoczesnego materiału budowlanego, który w dużej mierze spełnia wymagania i oczekiwania klimatyczne UE. Tematyka uwzględniała zainteresowania różnych środowisk. Wśród osób uczestniczących w Dniach Betonu 2023 byli także przedstawiciele władz uczelni technicznych.

Zapraszamy na wywiad z dr hab. inż. Martą Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej

Przygotowała: Anna Rogalińska

Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB ma doświadczenie jako ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i była członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). W 2018 r. z nominacji KAUT została polskim delegatem w Administrative Council European Network of Accreditation of Engineering Education.