Dr hab. inż. Waldemar Pichór, Prof. AGH

Dr hab. inż. Waldemar Pichór, Prof. AGH jest pracownikiem Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obszar jego zainteresowań skupia się przede wszystkim na technologii zaawansowanych materiałów budowlanych, w tym materiałów wielofunkcyjnych tzw. smart materials, zdolnych do reakcji na warunki środowiskowe, fibrobetonów, druku 3D z betonu oraz wykorzystaniu ubocznych produktów odpadowych z różnych procesów w technologii materiałów budowlanych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów w liczących się czasopismach naukowych w świecie, kilkunastu patentów i chronionych rozwiązań technologicznych oraz autorem monografii naukowej i współautorem kilku podręczników akademickich.