Prof. Wojciech Radomski

Profesor zwyczajny, doctor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Były wieloletni dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, przewodniczący Związku Mostowców RP, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Specjalność zawodowa – budownictwo mostowe, pełne uprawnienia budowlane w zakresie mostownictwa, praca w biurach projektów Progrim (1975) i Stolica (1984-1989). Etatowy profesor Kanazawa University w Japonii (1991-92), autor lub współautor 350 publikacji, w tym 21 pozycji książkowych, z których dwie indywidualne w języku angielskim zostały wydane w Japonii i Wielkiej Brytanii. Organizator i członek Komitetów Naukowych 60 konferencji w kraju i na świecie, autor referatów wygłaszanych w 17 krajach.