Warsztaty, konkursy, szkolenia, które organizujemy dla młodzieży przyczyniają się do poprawy jakości betonowych inwestycji budowlanych.

Rozmowa ze Zbigniewem Pilchem, Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu – w ocenie wielu osób w Polsce i poza granicami – to zespół wybitnych ekspertów od cementu i betonu, produkcji, technologii i sposobów wykorzystania materiałów. Z wiedzy specjalistów korzystają producenci betonu, firmy wykonawcze, zarządcy dróg. W jakim zakresie działania Stowarzyszenia  ukierunkowane są na współpracę z młodzieżą – ze studentami i młodymi inżynierami?

Już wiele lat temu podjęliśmy w Stowarzyszeniu Producentów Cementu decyzję, by nasze działania skierować także do środowiska ludzi młodych – uczniów średnich szkół technicznych oraz studentów wyższych uczelni technicznych. Doszliśmy do wniosku, że warto inwestować w edukację młodzieży bo absolwenci tych szkól bardzo szybko staną się pracownikami sektora budowlanego – w tym budownictwa betonowego. Podjęliśmy więc współpracę z uczniami techników budowlanych – m.in. w formie wspierania merytorycznego oraz sponsoringu olimpiad przedmiotowych. Laureaci tych olimpiad stają się studentami uczelni technicznych, następnie podejmują pracę jako projektanci czy wykonawcy, robią prawdziwe kariery zawodowe. Z satysfakcją to powiem – bardzo często spotykamy się z uczestnikami tych olimpiad, siedząc po drugiej stronie stołu, który jest płaszczyzną do wymiany opinii i poglądów  np. na temat uznany w danym czasie za kontrowersyjny. Zdecydowanie łatwiej się nam rozmawia, gdyż ma się do czynienia ze specjalistami ze znajomością technologii betonu.

Sponsorujemy i organizujemy konkursy dla architektów. Architektura – łącząc elementy sztuki i rzemiosła – jest specyficzną dziedziną w obszarze budownictwa. Przed laty zwróciliśmy uwagę, że architekci w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie uczą się technologii materiałów budowlanych. Poznają m.in. zasady projektowania, liczy się dla nich bryła, kontekst. To istotna wiedza, ale jakże ważne jest też poznanie właściwości materiału, technologii materiału, z którego  dany projekt będzie później realizowany. Dlatego podjęliśmy współpracę z wydziałami architektury politechnik w całym kraju. Prezentujemy studentom niuanse technologii, wykonawstwa czyli uczymy studentów architektury specyfiki materiałów budowlanych oraz tego, jaki to ma wpływ na fakt, czy dana budowla pozostanie piękna wyłącznie w koncepcji architektonicznej czy też będzie piękną realizacją, która posłuży ludziom przez wiele długich lat. Jakość materiału budowlanego ma ogromne znaczenie i o tym właśnie mówimy studentom architektury. Takim przykładem jest konkurs organizowany każdego roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestniczyć w nim mogą także studenci  z wszystkich krajowych uczelni. Reasumując: Stowarzyszenie Producentów Cementu stawia na młodych. Uczymy przyszłych inżynierów choć w zasadzie to uczymy się wzajemnie. Nie chcemy być tymi, którzy wszystko wiedzą najlepiej – dla nas ważne jest także to, co dla młodych ludzi jest w danym momencie istotne. Dlatego też nasza oferta dla uczniów techników czy studentów architektury wciąż jest modyfikowana.

Swoją markę mają już  Warsztaty Studenckie „Architektura Betonowa”. Na ile – Pana zdaniem – tego typu szkolenia zmieniły wyobrażenie o możliwościach wykorzystywania betonu w budownictwie?

Jestem przekonany, że nauka nie idzie w las. Warsztaty „ Architektura Betonowa”, których tegoroczną edycję zakończyliśmy dosłownie kilka tygodni temu, to jest to doświadczenie, które pozostanie ze studentami na całe życie. Warsztaty polegają na wysłuchaniu wykładów oraz zaprojektowaniu obiektu określonego w zadaniu. Tematem tegorocznych warsztatów była „Gra o tron”. Ale co najważniejsze udział w warsztatach nie kończy się na projekcie. Studenci muszą projekt na papierze zamienić w wykonaną osobiście – pod okiem specjalisty oczywiście – formę, by potem zabudować ją betonem. Tym sposobem powstaje ich pierwsza w życiu realizacja – nie tylko stworzona na papierze, ale w rzeczywistości. Emocje, jakie towarzyszą takim wydarzeniom mają na studentów olbrzymi wpływ. Uczestnicząc w Warsztatach „ Architektura Betonowa” stają się najlepszymi emisariuszami idei edukowania branży budowlanej czym jest beton i jak wiedzę o nim wykorzystywać w praktyce projektowej. Ponieważ mamy już za sobą kilka edycji warsztatów, spotykamy w naszej działalności na rynku architektów, którzy mówią: „byliśmy na warsztatach „Architektura Betonowa”, poznaliśmy tajniki technologii betonu i łatwiej jest nam mając taką wiedzę prowadzić prace i tworzyć projekty”. To cieszy, daje nam satysfakcję. Uważam, że warsztaty, konkursy, szkolenia, które organizujemy dla młodzieży zdecydowanie przyczyniają się do poprawy jakości inwestycji budowlanych.

Zakończyły się już eliminacje do tegorocznego konkursu „Power Concrete”. Finał odbędzie się 11 października w Wiśle podczas Dni Betonu 2021. Jak ocenia Pan przebieg eliminacji do konkursu i poziom wiedzy uczestników?

Przyznam się, że zawsze kiedy mówię o konkursie „Power Concrete” jestem bardzo rozemocjonowany, bo to bardzo udana inicjatywa, w której realizację jestem zaangażowany od początku jej powstania. Konkurs powstał z potrzeby wykazania, jak istotną rolę w procesie inwestycji pełni znajomość technologii betonowej, czyli tego, jak ważne jest zmieszanie składników betonu w odpowiednich proporcjach. Odzew środowiska producentów i technologów betonu na konkurs był i jest bardzo duży. W każdej edycji konkursu „Power Concrete” bierze udział kilkadziesiąt osób. Oczywiście, jako organizatorzy, staramy się każdego roku wzbogacać zadania stawiane uczestnikom o najbardziej aktualne tematy. W tym roku zadanie konkursowe polega na wykonaniu betonu o jak najmniejszym stosunku śladu węglowego składników betonu do jego wytrzymałości na ściskanie. Widzimy,że proces zmian klimatycznych już się rozpoczął, wiemy, że działalność człowieka bezpośrednio wpływa na te zmiany …

SPC jako przedstawiciel branży cementowo – betonowej podejmuje starania, by maksymalnie ograniczone zostało oddziaływanie naszych produktów na środowisko. Stąd zrodził się pomysł na zadanie konkursowe, aby zwrócić uwagę wszystkich uczestników „Dni Betonu 2021” na to jak ważny jest dziś ślad węglowy i jak istotny on będzie w przyszłości w budownictwie.

W tegorocznym Konkursie „Power Concrete” wystartowało kilkanaście załóg. Do finału dostała się „piątka”. Wyniki ich rywalizacji poznamy w pierwszym dniu „Dni Betonu” w Wiśle czyli 11 października br. Podczas Finału zgniecione zostaną próbki betonu przez finalistów. Z przyjemnością ogłosimy wówczas zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu „Power Concrete”.

Dni Betonu 2021 poprzedzi impreza sportowa – Bieg „Dni Betonu w Biegu”. Czy ten nowy element konferencji ma przyciągnąć do Wisły jeszcze więcej młodych uczestników?

Zawsze podkreślam: „Dni Betonu” to nie tylko konferencja – to wydarzenia i przedsięwzięcia, które mają za zadanie pokazać, jak dzisiaj wygląda nowoczesne budownictwo betonowe. Pomysł  biegu „Dni Betonu w Biegu” to jest otwarcie się na wszystkie grupy wiekowe. To będzie bieg wielopokoleniowy. Mamy wśród zgłoszonych osób i młodzież i tych, którzy ukończyli pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat. Cieszę się, że firma „Cement” objęła bieg swoim patronatem. Dochód z biegu zasili Fundację „Na ratunek”, wspierającą dzieci chore na raka. Ten bieg to wkład branży cementowo- budowlanej w działalność charytatywną. Inaczej mówiąc – to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Z góry dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska


Warsztaty „Architektura Betonowa”Konkurs Power Concrete 2021


Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.