Polska jest dziś liderem w budowie nawierzchni betonowych na drogach samorządowych

Zapraszamy na rozmowę ze Zbigniewem Pilchem, Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu

Podczas tegorocznych majowych Międzynarodowych Targów Budownictwa Infrastrukturalnego ” Nowa Infrastruktura” w Kielcach odbędzie się- przygotowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC)- seminarium „Samorządowe drogi betonowe odpowiedź na wymagania przyszłości”. Jakie argumenty przemawiają za tym, by drogi samorządowe budowane były w przyszłości właśnie w technologii betonu cementowego?


Stowarzyszenie Producentów Cementu od lat prowadzi kampanię informacyjną na temat zalet nawierzchni betonowych. Cechy, które wyróżniają tę technologię spośród innych stosowanych w budownictwie drogowym w Polsce i które przemawiają za jej wyborem to trwałość, niskie koszty budowy i tania eksploatacja, bezpieczeństwo związane z wysoką przyczepnością, brak efektu koleinowania oraz lepsza widoczność podczas jazdy na jasnej, betonowej nawierzchni. Zalety tej technologii budowy dróg nasze Stowarzyszenie prezentuje od lat. Uznaliśmy, że inwestorzy samorządowi – z uwagi na perspektywę ich działań na rzecz lokalnych społeczności – są właśnie tą grupą, do której w szerokim zakresie nasza promocja powinna być kierowana. Dla samorządowców przygotowaliśmy ofertę w postaci seminarium „Samorządowe drogi betonowe- odpowiedź na wymagania przyszłości”, które odbędzie się w dniach 11 maja br w Kielcach podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa Infrastrukturalnego ” Nowa Infrastruktura”.


Jak Pan już wspomniał Stowarzyszenie Producentów Cementu od lat organizuje seminaria i konferencje poświęcone budowie samorządowych dróg betonowych. Jak bardzo skuteczna była praca stowarzyszenia czyli jak bardzo w tym czasie rozwinęła się sieć betonowych dróg tej kategorii?

Efekt naszych starań jest niepodważalny. Z satysfakcją odpowiadając na podobne pytania przytaczam argument- Polska jest dziś liderem w budowie nawierzchni betonowych na drogach samorządowych. Działalność SPC związana z badaniami i doświadczeniami w budowie dróg betonowych trwa już 25 lat. Początkowo uczyliśmy się wykorzystywania tej technologii na drogach samorządowych od kolegów z Belgii , z podziwem patrzyliśmy jak umiejętnie potrafią w kontaktach z lokalnymi inwestorami wykazać zalety betonowych dróg samorządowych. Dziś to my zdobywamy uznanie Belgów za to, że ta technologia zdobywa w Polsce tak szerokie uznanie. W naszym kraju rocznie na sieci dróg samorządowych powstaje ok. 100 km dróg betonowych. Do nawierzchni betonowych przekonali się samorządowcy w każdym regionie Polski. Co więcej – dziś to oni wychodzą z inicjatywą zastosowania tej technologii, kupują sprzęt do budowy nawierzchni betonowych. Wiedzą, że beton daje drogom trwałość – że będą one służyły mieszkańcom przez wiele lat.


Seminarium” Samorządowe drogi betonowe- odpowiedź na wymagania przyszłości” odbędzie się po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.Czy przez ten czas pojawiły się jakieś nowe zagadnienia czy rozwiązania technologiczne dedykowane betonowym drogom samorządowym o których opowiedzą eksperci podczas tegorocznej konferencji?


Czas pandemii nie sprzyjał komunikowaniu się, wymianie opinii. Ale inżynierowie nie tracili czasu, konsekwentnie szukali nowych, ekonomicznie uzasadnionych, trwałych rozwiązań. Na najbliższym seminarium w Kielcach pokażemy krajowe doświadczenia w whitetoppingu – technologii znanej od lat, która w Polsce doczekała się pewnych modyfikacji. Pokażemy innowacyjne zastosowanie nawierzchni betonowych na obiektach mostowych, które powstają np. na Trasie S-7.Oczywiście będzie też o doskonaleniu technologii już istniejących jak beton wałowany, beton układany maszynowo w tzw. technologii kruszywa płukanego – waschbetonu. Mamy w realizacji tych technologii swoje doświadczenia, gdyż – jak wspomniałem wcześniej- Polska jest największym w Europie placem budowy dróg betonowych – autostrad, dróg ekspresowych i samorządowych.


Wracając do czasów pandemii COVID-19. Dla SPC to były aktywne lata spotkań – choć niestety- on-line – z inwestorami, wykonawcami. Cały czas staramy się tworzyć platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń. Właśnie w trakcie trwania pandemii na jednym z takich seminariów dowiedzieliśmy się od samorządowców, że nawierzchnie betonowe są wręcz faworyzowane na drogach w obszarach Natura 2000 czyli tam, gdzie nawierzchnie asfaltowe nie mogą być zastosowane. Technologie betonowe uznawane są przez zarządców tych obszarów za bardziej naturalne, ekologiczne od nawierzchni asfaltowych.

Samorządowców, którzy zdecydowali się na wybudowanie na swoim terenie drogi w technologii cementowej SPC nagradza tytułem „Dobry Gospodarz”. Czy takie wyróżnienia przyznane będą także podczas tegorocznego seminarium?


Przed kilku laty wystąpiliśmy z inicjatywą prezentowania tych samorządowców, którzy mieli odwagę sięgnąć przy budowie dróg samorządowych po inne rozwiązania, niż tradycyjne. Ta inicjatywa – w formie kampanii „ Dobry Gospodarz”- spotkała się z bardzo pozytywnym, wręcz ciepłym przyjęciem. Od lat nagradzamy samorządowców tytułem Dobry Gospodarz, wręczając im właśnie na seminarium w Kielcach medale. W tym roku planujemy to uczynić właśnie podczas seminarium 11 maja. Nie mogę zdradzić kto otrzyma takie wyróżnienie, jednak osoby, które śledzą aktywność SPC na łamach medialnych i czytają informacje o budowie dróg betonowych mogą się domyślać nazwisk laureatów. Od ostatniego seminarium z tego cyklu, które odbyło się w Kielcach 3 lata temu czyli w 2019 roku zrealizowano kilka znaczących betonowych inwestycji samorządowych, wiemy, kto wyróżnił się aktywnością przy budowie tych dróg. Nazwiska Dobrych Gospodarzy poznamy 11 maja br. na seminarium „Samorządowe drogi betonowe- odpowiedź na wymagania przyszłości”. Zapraszam zatem do Kielc.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.