Jako organizatorzy chcemy spełnić wszystkie, nawet te nienazwane jeszcze dziś oczekiwania uczestników „CONCRETE ROADS 2023”

Już niedługo, pod koniec czerwca tego roku, przyjadą do Krakowa z różnych krajów świata najlepsi eksperci od budowy i utrzymania dróg betonowych. Okazją będzie XIV Międzynarodowe Sympozjum „CONCRETE ROADS 2023

Organizatorzy tego wydarzenia w Polsce – Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) – intensywnie przygotowują się do przyjęcia gości i zapewnienia uczestnikom atrakcyjnego, merytorycznego programu.

Co na tym etapie prac stanowi dla organizatorów „CONCRETE ROADS 2023” największe wyzwanie?

Zapraszamy na rozmowę ze Zbigniewem Pilchem, Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.

Przygotowała: Anna Rogalińska