Trzeba dzielić się doświadczeniami, by wprowadzać niezbędne dla poprawy BRD zmiany

KONGRES BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2023 był okazją do wymiany stanowisk w kwestiach BRD przez różne środowiska – także organizacje i stowarzyszenia drogowe. Patronem Honorowym wydarzenia była Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

Zapraszamy na rozmowę z Barbarą Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD)

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Barbara Dzieciuchowicz jest Prezesem Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa od 26-lat efektywnie wspiera wszelkie działania służące rozwojowi firm w branży drogowej w Polsce.  Izba jest organizacją samorządu gospodarczego do której zadań należy reprezentacja interesów zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego i innych instytucji i organizacji, współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej, uczestniczenie w konsultacjach aktów prawnych, współpraca z instytucjami doradczo-opiniodawczymi i grupami eksperckimi.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest miejscem nawiązywania kontaktów zawodowych, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska. Prowadzimy działalność edukacyjną i informacyjną. Izba mówi głosem swoich członków, promuje dobre praktyki, śledzi i upowszechnia zmiany w prawie.

Przygotowała: Anna Rogalińska