Jesteśmy przygotowani na wszelkie niespodzianki

Stowarzyszenie Producentów Cementu intensywnie przygotowuje się do Dni Betonu 2023. Konferencja odbędzie się w Wiśle w dniach 9-11 października br. Będzie to już XII spotkanie z cyklu wydarzeń, które ma ją w branży cementowej rangę ważnego spotkania naukowo – technicznego – nie tylko w Polsce ale i w całej Europie. Do Dni Betonu 2023 pozostało jeszcze kilka miesięcy. Jest to dla organizatorów czas niezwykle dynamiczny.

O pracach poprzedzających Konferencję Dni Betonu 2023 mówi Zbigniew Pilch, Szef Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Od redakcji:

W dniu publikacji rozmowy z Szefem Marketingu SPC, Panem Zbigniewem Pilchem na liście uczestników konferencji zarejestrowano prawie 700 osób. Zgłoszono 116 referatów.

Przygotowała: Anna Rogalińska

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.