Pozacenowe kryteria oceny ofert a analizy LCA

W listopadzie br. w Krakowie odbył się KONGRES NAWIERZCHNI 2023 – wydarzenie w całości poświęcone zagadnieniom związanym z budową i eksploatacją nawierzchni drogowych. Organizatorem było Wydawnictwo MEDIA PRO – Polskie Media Profesjonalne.

KONGRES NAWIERZCHNI 2023 zainaugurowała debata „Wpływ pozacenowych kryteriów oceny ofert na jakość robót budowlanych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych”.

W gronie uczestniczących w debacie ekspertów był prof. dr inż. Jan Deja, Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC), którego poprosiliśmy o rozmowę na temat pozacenowych kryteriów oceny ofert ważnych przy wyborze technologii budowy nawierzchni drogowych.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z prof. dr hab. inż. Janem Deją, Dyrektorem Wykonawczym Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC)

Prof. dr hab. inż. Jan Deja

(ur. 1955, Strzelce Opolskie). Absolwent (1979 r.) Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej (technologia materiałów wiążących). Od ukończenia studiów związany z macierzystą Uczelnią. Specjalizuje się w tematyce związanej z technologią betonów i materiałów wiążących. Autor i współautor około 150 publikacji naukowych z tego obszaru. Współautor 15 patentów, z których znaczna część została wdrożona do praktyki przemysłowej. Laureat nagrody Ministra Budownictwa i Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodzony Nagrodą American Concrete Institute za wkład w rozwój spoiw zawierających dodatki mineralne.

Od 1992 roku związany ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, w którym obecnie pełni funkcję dyrektora wykonawczego. Reprezentuje polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu w europejskiej organizacji CEMBUREAU. Od 1998 roku redaktor naczelny kwartalnika „Budownictwo Technologie Architektura” Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznie organizowanych Konferencji „Dni Betonu” (9 edycji).

Od listopada 2012 roku kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych. Od wielu lat zaangażowany w działalność dydaktyczną i badawczą; w projektach krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku powołany przez GDDKiA na przewodniczącego Zespołu ds. Nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla betonu. Od 2014 roku członek Rady Ekspertów przy ministrze Infrastruktury i Budownictwa. W 2017 powołany do Rady Naukowej GDDKiA.

Przygotowała: Anna Rogalińska