Moment wyboru wykonawcy jest trudny

Dużo emocji w gronie uczestników KONGRESU NAWIERZCHNI 2023 wzbudziła debata „Wpływ pozacenowych kryteriów oceny ofert na jakość robót budowlanych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych”. Poruszono w niej zagadnienia dotyczące m.in.funkcji pozacenowych kryteriów oceny ofert, mówiono o ich znaczeniu w realizacji zamówień publicznych oraz celowości i skuteczności stosowania.

O problemach jakie wskazano podczas debaty rozmawiamy z Barbarą Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD)

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Barbara Dzieciuchowicz jest Prezesem Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa od 26-lat efektywnie wspiera wszelkie działania służące rozwojowi firm w branży drogowej w Polsce.  Izba jest organizacją samorządu gospodarczego do której zadań należy reprezentacja interesów zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego i innych instytucji i organizacji, współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej, uczestniczenie w konsultacjach aktów prawnych, współpraca z instytucjami doradczo-opiniodawczymi i grupami eksperckimi.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest miejscem nawiązywania kontaktów zawodowych, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska. Prowadzimy działalność edukacyjną i informacyjną. Izba mówi głosem swoich członków, promuje dobre praktyki, śledzi i upowszechnia zmiany w prawie.

Przygotowała: Anna Rogalińska