Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wspiera służby lotniskowe, prowadząc prace badawczo-rozwojowe oraz techniczno usługowe. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji nawierzchni lotniskowych. Zakład wykonuje ekspertyzy, opracowuje opinie i raporty opierając się na kompleksowych badaniach laboratoryjnych i terenowych.

Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego, nadzoru technologicznego oraz przeglądów stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.

Kierownikiem Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.