Ryszard Kulik – Mecenas

Mecenas Ryszard Kulik zdobył uprawnienia radcy prawnego i cały czas pracował w obsłudze prawnej : od 1993r w administracji drogowej tzw. rządowej w terenie (DODP),od 1995r- zajmując się drogami miejskimi- w drogowej administracji samorządowej. Po reformie administracyjnej do 2018 roku zatrudniony był w terenowych strukturach GDDKiA. Obecnie w zakresie jego działań prawnych są drogi wojewódzkie i miejskie.