Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz jest Prezesem Zarządu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa od 26-lat efektywnie wspiera wszelkie działania służące rozwojowi firm w branży drogowej w Polsce.  Izba jest organizacją samorządu gospodarczego do której zadań należy reprezentacja interesów zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego i innych instytucji i organizacji, współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej, uczestniczenie w konsultacjach aktów prawnych, współpraca z instytucjami doradczo-opiniodawczymi i grupami eksperckimi.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest miejscem nawiązywania kontaktów zawodowych, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska. Prowadzimy działalność edukacyjną i informacyjną. Izba mówi głosem swoich członków, promuje dobre praktyki, śledzi i upowszechnia zmiany w prawie.