Realizowanie wirtualnie bogatego programu konferencji jest wyzwaniem

Rozmowa z Eweliną Nawarą, Dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne jest organizatorem cenionego przez branżę infrastruktury drogowej cyklu „Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka biznes”. Przedstawiciele administracji, przedsiębiorcy i naukowcy bardzo liczyli na udział w zaplanowanych na tegoroczną jesień „II Krakowskich Dniach Bezpieczeństwa w Miastach 2020”.Konferencja odbyła się w październiku ale – z uwagi na rygory zapewnienia bezpieczeństwa w czasach Pandemii COVID-19 – w zmienionej formule. Przez 3 dni w wirtualnej rzeczywistości spotykali się uczestnicy tworzących konferencję wydarzeń: V Forum Sygnalizacja Świetlna 2020” oraz dwóch seminariów:„ II Innowacyjny Tramwaj 2020” i „BUSPASY 2020.”Jak wyglądała praca nad przygotowaniem tak różnorodnego , bogatego tematycznie programu konferencji, która- po raz pierwszy w historii cyklu- miała odbyć się w przestrzeni Internetu?

Program merytoryczny tegorocznych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH był przygotowywany od ubiegłej edycji, od października 2019 roku i zakładał spotkanie tradycyjne w salach krakowskiego centrum kongresowego. Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA ma już pewną historię, była to piąta edycja wydarzenia, Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ obyło się po raz drugi, Forum BUSPASY miało swoją premierę. W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią program w całości został przeniesiony w wirtualny świat, w całości, bo w ramach wydarzenia online realizowane były nie tylko prezentacje, ale również dyskusja po każdym referacie i panele ekspertów. Praca nad nową formułą wyglądała oczywiście inaczej, bo wszystko trzeba było poukładać na nowo, wybrać platformę i przystosować do naszych potrzeb, wypróbować. Uważam jednak, że decyzja o nie przekładaniu terminu i przeniesieniu konferencji w wirtualny świat była słuszna, choć wymagało to szczególnego zaangażowania, bo realizowanie tak bogatego programu wirtualnie jest wyzwaniem. Wszystkim Prelegentom, Panelistom i Uczestnikom serdecznie za to zaangażowanie dziękuję. Oczywiście bardzo brakowało możliwości tradycyjnego spotkania się, wymiany poglądów podczas rozmów kuluarowych, o czym mówili również niemal wszyscy goście w czasie sesji inauguracyjnych poszczególnych wydarzeń. Ta „przygoda” potwierdziła jednak, że strona merytoryczna jest bardzo istotną wartością cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Teraz mamy nowy ładunek merytoryczny i wiele inspiracji do programu kolejnej edycji, która odbędzie się być może już w tradycyjnej formule w terminie 20-22 października 2021 roku.

Pandemia COVID-19 zmieniła formułę „II Krakowskich Dni Bezpieczeństwa w Miastach 2020”.W jakim stopniu ten temat wpłynął na zakres omawianych podczas konferencji zagadnień ?

Na stronę merytoryczna zmiana formuły zasadniczo nie wpłynęła, niemal cały program został przeniesiony w wirtualny świat. W agendzie znalazły się natomiast bardzo aktualne zagadnienia dotyczące wpływu pandemii na branżę, w ramach której prezentowane były wnioski ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, inicjatywy i podejmowane działania. Prof. Stanisław Gaca, główny autor naszego wniosku do Ministra Infrastruktury i Ministra Zdrowia przedstawił założenia apelu o obniżenie limitów prędkości na czas pandemii. Szczegóły innego wniosku, dotyczącego zmiany limitów liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej omówili dr inż. Jeremi Rychlewski z Politechniki Poznańskiej i dr inż. Jacek Szmagliński z Politechniki Gdańskiej. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE zaprezentował bieżące analizy dostępnych danych o wypadkach drogowych w czasie ograniczeń mobilności.

Odbyła się również sesja dotycząca transportu zbiorowego w czasie pandemii, a także panel ekspertów dedykowany tej tematyce. Była to ogólnodostępna część konferencji transmitowana w mediach społecznościowych. Jeśli mówimy o wpływie formuły na wydarzenie, to w tym aspekcie są pozytywne strony- formuła online przyniosła możliwość szerszego zasięgu. Nasze konferencje są bardzo specjalistyczne, interesujące dla bardzo konkretnych odbiorców, ale pewne, bardziej ogólne części programu są interesujące również dla szerszego grona słuchaczy. Doskonale wpisuje się to w naszą inicjatywę Porozumienia na rzecz poprawy wizerunku branży, u którego podstaw leży właśnie odpowiednie prezentowanie branżowych tematów, ekspertów i edukowanie. To zadanie realizujemy też poprzez współpracę z mediami, na przykład Radiem Kraków i TOK FM.

Przedstawicielom branży drogowej, tak zresztą jak nam wszystkim – także w życiu prywatnym- bardzo przeszkadzają ograniczenia w kontaktach. W mniemaniu większości forma konferencji online nie zastępuje spotkań i dyskusji w świecie rzeczywistym; w salach konferencyjnych, kuluarach… Jaka jest Pani recepta na mimo wszelkich ograniczeń ciekawą, skłaniającą do debat i przemyśleń wirtualną konferencję?

Znaczenie ma formuła naszego cyklu. Zakłada ona przede wszystkim określenie bardzo konkretnego, stosunkowo wąskiego tematu konferencji. Druga rzecz to czynny udział wszystkich obecnych – oczywiście bazę merytoryczną stanowią wystąpienia prelegentów i panelistów, ale one stanowią inspirację do dyskusji, na którą przewidziany jest czas po każdym referacie. Ważne jest też to, że w programie na równych prawach funkcjonują przedstawiciele nauki, praktyki i biznesu. Uważam to za sukces cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE, bo wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i częste, a ma kluczowe znaczenie. Nieoceniona, szczególnie przy tak dyskusyjnej formule,  jest po prostu obecność możliwie wszystkich ekspertów, zajmujących się daną dziedziną. Mamy to szczęście, że specjaliści związani z naszym cyklem to najczęściej ludzie, którzy traktują swoją pracę jako pasję i wtedy doskonale się pracuje.

Jakie są najbliższe konferencyjne plany Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne ?

W dniach 24-26 lutego br. odbędzie się VII edycja KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 online, a w ramach nich: Forum PROBLEMY BRD 2021, IX Forum poświęcone barierom ochronnym na drogach i obiektach inżynierskich, które w 2013 roku zapoczątkowało cały cykl KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE i II Seminarium dedykowane oświetleniu dróg. W programie przewidzieliśmy trzy Panele Ekspertów. Konferencja przez lata wyrobiła sobie renomę wydarzenia, podczas którego przedstawiane są najważniejsze i aktualne tematy. Tak będzie i tym razem. W sesji inauguracyjnej Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD przedstawi podsumowanie stanu BRD w Polsce w 2020 roku, prognozy BRD na rok 2021, a także omówi Narodowy Program BRD 2021-2030.

Serdecznie zapraszam!

Dziękuję bardzo i … do zobaczenia na kolejnych konferencjach. Póki co – online.

Więcej informacji na temat KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 znajdą Państwo na stronie: www.kdbrd.konferencjespecjalistyczne.pl (przyp. red.). 

Poniżej linki do transmisji części ogólnodostępnych zeszłorocznych wydarzeń, które można obejrzeć na naszym profilu na Facebooku 

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2020:

KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2020

https://www.facebook.com/watch/live/?v=861394947726864&ref=watch_permalink

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Ewelina Nawara jest Dyrektorem Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Na początku 2013 roku Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych Media-Pro Polskie Media Profesjonalne we współpracy z najważniejszymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz branży, zainaugurowany został cykl specjalistycznych spotkań, podczas których w gronie wybitnych specjalistów zgłębiana jest wiedza w aktualnych, wymagających omówienia dziedzinach.

Podstawowym celem cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes jest promocja dokonań polskiej branży infrastruktury komunikacyjnej, której rozwój ma podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Celem cyklu jest również wywieranie realnego wpływu na życie branży poprzez znajdowanie wymagających rozwiązania problemów, omawianie ich w gronie ekspertów i przekazywanie wniosków do właściwych instytucji.

Misją Konferencji Specjalistycznych jest stworzenie płaszczyzny do efektywnych spotkań specjalistów z branży infrastruktury komunikacyjnej, opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń, inspirujących do dyskusji i wypracowania konkretnych rozwiązań.

Uczestnikami wydarzeń z Cyklu Konferencje Specjalistyczne są przedstawiciele zarządów dróg krajowych i samorządowych, zarządu linii kolejowych, pracownicy wyższych uczelni technicznych, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru, projektanci, producenci materiałów i urządzeń oraz dostawcy technologii, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, studenci.