Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) do 31.07.2021.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami IBDiM wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.

Eksperci IBDiM tworzą i wdrażają nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym, a także prowadzą bardzo aktywną współpracę w wielu organizacjach międzynarodowych.

Instytut dysponuje 14 akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Jako Jednostka Oceny Technicznej IBDiM jest uprawniony do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.

English EN Deutsch DE Polski PL