Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gacajest Dyrektorem Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, kierownikiem Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego PK w specjalności „drogi, ulice, lotniska”. Uczestniczył w realizacji 15 grantów badawczych, z tego w 7 jako ich kierownik. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, ekspertem w zakresie drogownictwa, silnie związanym z praktyką inżynierską, autorem licznych opracowań eksperckich na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Zainteresowania badawcze:

  • identyfikacja wybranych procesów ruchu na odcinkach dróg i ich modelowanie,
  • badania ruchu na skrzyżowaniach z ich odwzorowaniem za pomocą modeli symulacyjnych,
  • rozwój metod szacowania przepustowości skrzyżowań,
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • zasady geometrycznego projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych.

Od 2003 r. członek Rady Programowej ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej Miasta Krakowa. Od 2015 r. pracuje w dwóch grupach roboczych Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen (Niemcy) opracowujących zmiany w wytycznych szkolenia audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego i realizacji tego audytu. Członek Komisji Budownictwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (od 2003 r.), przewodniczący Sekcji Inżynieria Komunikacyjna KILiW PAN (2012 -2020 r.), członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (2016-2020 r.), od 2017 r. członek Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.