Jan Wielgat

Jan Wielgat od 1999 roku pełni funkcję Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku.

Jest delegatem Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych woj. warmińsko- mazurskiego i członkiem Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Ełku administruje siecią 360 km dróg na terenie pięciu gmin tj. m. Ełk, gmina Ełk, gmina Kalinowo, gmina Prostki, gmina Stare Juchy.

W ciągach dróg powiatowych występuje 20 obiektów inżynierskich – w tym 2 wiadukty i 18 mostów.