Uczestnicy Konferencji Dni Betonu 2021 oczekują, że będzie ona wydarzeniem stacjonarnym


Rozmowa ze Zbigniewem Pilchem, Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu


Pandemia COVID -19 uniemożliwiła zorganizowanie w 2020 roku XI Konferencji Dni Betonu. Stowarzyszenie Producentów Cementu zdecydowało o przeniesieniu wydarzenia na jesień 2021 roku. Czy termin jest aktualny? Sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie wciąż nie jest stabilna, nie wyklucza wzrostu zakażeń i wprowadzenia ograniczeń spotkań o dużej liczbie uczestników takich, jakimi właśnie są Dni Betonu

Ubiegłorocznej decyzji Rady Programowej, która w 2020 roku przeniosła konferencję Dni Betonu na 2021 rok towarzyszyła ogromna wiara i nadzieja, że sytuacja epidemiczna w kraju zmieni się na tyle, by można było zorganizować to wydarzenie. Dziś mogę potwierdzić, że XI Konferencja Dni Betonu odbędzie się w dniach 11-13 października tego roku- jak zwykle w Wiśle. Oczywiście organizacja wydarzenia obarczona jest pewnymi niewiadomymi – nie wiemy, jak jesienią rozwinie się sytuacja epidemiczna. Pokładamy jednak nadzieję i ufamy, że system szczepień, który trwa i nadal się rozwija będzie przeciwdziałał zagrożeniu zakazu organizowania takich wydarzeń, jak Konferencja Dni Betonu. Chcemy, by Dni Betonu się odbyły.

Czy – uwzględniając wszelkie niewiadome – organizatorzy biorą pod uwagę przygotowanie Dni Betonu 2021 w formule on-line?

Cóż- tak, jak powiedziałem- nie przewidziane są decyzje rządzących czy  losy świata. Gdyby świat znów miał się zatrzymać- gdyby znów został wprowadzony tzw. „twardy lockdown”- jak powiedziałem- z powodów teraz nam nie znanych- wtedy  zmuszeni będziemy zorganizować konferencję Dni Betonu 2021 on-line. W obecnej sytuacji takiej wersji nie zakładamy. Dni Betonu powinny się odbyć w formule wydarzenia stacjonarnego. Takie jest oczekiwanie naszych gości i temu służy atmosfera tego spotkania, zbudowana już od wielu lat.

Dwanaście miesięcy o jakie SPC przesunęło zorganizowanie Dni Betonu to był dla polskiej gospodarki – w tym dla przemysłu cementowego- okres nowych wyzwań. Czy odzwierciedli to tematyka referatów, jakie znajdą się w tegorocznej, jesiennej konferencji?

Pamiętam jak w wywiadzie dla InfraBLOGU- w mojej rozmowie z Panią w kwietniu ubiegłego roku-  zastanawialiśmy się w jakim stopniu pandemia wpłynie na gospodarkę, na budownictwo. Przypomnę- Stowarzyszenie Producentów Cementu, jako przedstawiciel branży budowlanej apelowało do rządzących o wsparcie budownictwa, o nie hamowanie jego rozwoju. Przecież budownictwo odpowiada za 8 proc. PKB, dając zatrudnienie ok.2 mln. ludzi. Dzięki takim postawom, jak postawa SPC i innych organizacji branżowych budownictwo mogło w tym trudnym czasie funkcjonować prawie normalnie.- mogliśmy odpowiadać na zapotrzebowanie inwestorów i realizować zlecenia. Mimo nie łatwej sytuacji gospodarczej, budownictwo nie tylko nie zatrzymało się, lecz wręcz zaczęło się rozwijać. Nasze problemy były i są te same, co przed pandemią czyli : brak rąk do pracy, długi okres realizacji inwestycji. Uwzględniając te wszystkie uwarunkowania, odnosząc się do sytuacji w gospodarce i budownictwie układamy program XI Konferencji Dni Betonu. Chcemy mówić na niej o roli prefabrykatów betonowych w budownictwie- o ich zaletach, przewadze nad innymi technologiami budowlanymi. Odnosząc się do regulacji w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, chcemy po raz kolejny na Dniach Betonu podjąć temat wymagań, jakie stawia przed wykonawcami czy materiałami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To są aktualne zagadnienia, bardzo ważne dla rozwoju branży. Powinniśmy zatem o nich na Dniach Betonu dyskutować.

Czy na XI Konferencji Dni Betonu znajdą się także tematy, nawiązujące do wymagań stawianych przemysłowi cementowemu przez Unię Europejską?

Już podczas ostatniej edycji Dni Betonu wiedzieliśmy, że takim wiodącym tematem  kolejnej tzn. XI Konferencji Dni Betonu powinna być tematyka związana ze śladem węglowym- czy emisyjnością technologii budowlanych. Przygotujemy na tegoroczne Dni Betonu  specjalne wydawnictwo poświęcone tej tematyce. Wydawnictwo będzie miało za zadanie przybliżyć czytelnikom wpływ Zielonego Ładu na budownictwo, omówić kwestie związane z Circular Building czy wykonaniem analizy cyklu życia (LCA) dla inwestycji infrastrukturalnych czy szerzej budowlanych.  Właśnie tematyka związana z emisją CO2,  ze śladem węglowym – ogólnie mówiąc- z polityką  klimatyczną UE  będzie przedmiotem dyskusji na XI Konferencji Dni Betonu.

Integralnymi częściami konferencji Dni Betonu, żyjącymi wszakże swoim życiem i mającymi swoją historię i dorobek są: konkurs POWER CONCRETE i warsztaty CONCRETE WORKSHOPS. Czy w tym roku znajdziemy na nich tematy odnoszące się do aktualnych trendów technologii produkcji oraz wykorzystywania betonu?

Rzeczywiście Konferencja Dni Betonu to wydarzenie, które skupia w sobie kilka innych wydarzeń. Jest nim konkurs POWER CONCRETE, którego rolą jest integracja środowiska, pogłębianie wiedzy i podkreślanie znaczenia technologii betonu. W tegorocznym konkursie będą dwa zadania: zadanie eliminacyjne- przygotowanie betonu o wytrzymałości 21 megapascali i zadanie finałowe -.przygotowanie betonu o najniższym  stosunku śladu węglowego do wytrzymałości na ściskanie betonu.

Eliminacje do konkursu POWER CONCRETE odbędą się na początku  września br. a finał oczywiście na Dniach Betonu w październiku br.

Kolejne wydarzenie, towarzyszące to właśnie Warsztaty Betonowe Zdecydowaliśmy, by w tym roku tematyką warsztatów były właśnie bieżące wymagania, które formuje GDDKiA wobec składników betonu- mam na myśli wymagania wobec cementu, kruszyw, piasku- w kontekście zjawisk alkaliczności. Na pewno będziemy się odnosić do różnego rodzaju mitów- które gdzieś tam funkcjonują- na temat kondycji i trwałości betonowych nawierzchni drogowych. Będziemy mogli w  gronie specjalistów  bardziej wnikliwie analizować wpływ alkaliów na trwałość konstrukcji nawierzchni betonowych dróg i obiektów mostowych. Należy podkreślić, że z powodzeniem od ponad 30 lat realizujemy w Polsce program budowy dróg i autostrad, budujemy nawierzchnie drogowe i obiekty mostowe i póki co ustrzegliśmy się zjawiska alkaliczności, właśnie dlatego, że mieliśmy bardzo dobre przepisy w zakresie wymagań stawianych składnikom betonu, które to przepisy- co należy podkreślić- były przestrzegane. Jednak są nowe wymagania i dlatego należy w szerokim gronie specjalistów na ten temat dyskutować.

Dziękuję bardzo za rozmowę.                            

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Zbigniew Pilch jest Szefem Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zostało powołane przez krajowych producentów cementu w 1990 roku. Jest organizacją skupiającą branżę cementową, której głównym celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Swoją misję i cele realizuje poprzez działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową. Działa na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promuje wyroby cementowe oraz nowoczesne technologie i ich zastosowanie.