Każdy dzień stawia przed nami kolejne wyzwania…

Rozmowa z Cezarym Garczarczykiem, Przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie


Zakończony niedawno XXI Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych odbył się w czasie pandemii. Jaki miało to wpływ na organizację wydarzenia, frekwencję uczestników oraz przebieg obrad?


W dniach 20-23.09.2021 r. w Wiśle odbył się Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Organizacja Kongresu nie była sprawą łatwą. Przysłowie mówi, że „do trzech razy sztuka”, w naszym przypadku było to do czterech razy, a pierwszy termin to maj 2020 roku. Ostatni rok był dla wszystkich czasem trudnym. Pandemia okazała się nie tylko olbrzymim zagrożeniem dla życia i zdrowia, ale także w znacznym stopniu ograniczyła kontakty międzyludzkie. Dlatego wszyscy uczestnicy wyrażali opinię, że to spotkanie jest bardzo potrzebne. I tak było, nie słyszałem głosów krytycznych, a uczestnicy bardzo pochlebnie wyrażali się o Kongresie i organizacji. Kongres był okazją do spotkań i wymiany doświadczeń, a dobra komunikacja i porozumienie- mam nadzieję- będą podstawą naszych dalszych sukcesów.


Jak mówiłem na Kongresie: każdy dzień stawia przed nami kolejne wyzwania i my tym wyzwaniom będziemy starać się sprostać. W Kongresie wzięło udział ponad 220 uczestników i 19 firm, z których większość miała swoją prezentację, prelegentami byli również Piotr Parzych dr. hab. inż. profesor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Paweł Nicia dr. inż. profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz radca prawny Ryszard Kulik.


Od poprzedniego Kongresu minęły dwa lata. W tym czasie pojawiły się nowe rozwiązania finansowe dla samorządów – np. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Czy temat ten był dyskutowany w gronie uczestników Kongresu? Jakie inne zagadnienia były tematem dyskusji?


To prawda, od poprzedniego Kongresu w Starachowicach minęły dwa lata. Tematy związane z nowymi rozwiązaniami dla samorządów jak Rządowy Fundusz Dróg były szeroko dyskutowane i komentowane przez uczestników Kongresu. Bardzo wiele rozmów dotyczyło tematów i problemów, z którymi borykają się Zarządcy Dróg w codziennej pracy – głównym tematem w tych kwestiach był brak możliwości przesunięcia środków z inwestycji na wydatki bieżące. Kolejnym utrudnieniem w opinii uczestników Kongresu był też czas uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.


Jakie są – w kontekście obrad Kongresu – Pana wnioski na temat wyzwań stojących obecnie przed zarządcami dróg powiatowych?


W trakcie trwania Kongresu wysłuchano wielu prelekcji i wykładów o niezwykle istotnej tematyce, którą jest ochrona dróg powiatowych jak również uprawnienia i możliwości zarządcy drogi w świetle aktualnych regulacji prawnych. Dla nas drogowców najbliższe miesiące będą czasem wyzwań, przygotowań i jeszcze bardziej wytężonej pracy, gdyż obowiązujące przepisy tracą moc we wrześniu 2022 roku. Mam nadzieję, że Kongres ułatwił przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów i był okazją do wymiany doświadczeń i znalezienia rozwiązań uprawniających do zarządzania drogami powiatowymi.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Cezary Garczarczyk

Cezary Garczarczyk jest dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie

W wyniku reformy administracyjnej państwa w 1999 roku Zarząd Powiatu stał się zarządcą dróg powiatowych. Zarząd nad nimi powierzył Powiatowemu Zarządowi Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku. Przejęto w zarządzanie dawne drogi wojewódzkie na obszarach miejskich i wiejskich. Obecnie w administracji znajduje się 315 km dróg i 41 obiektów mostowych w 8 gminach (Będzin, Czeladź, Wojkowice, Siewierz, Sławków, Mierzęcice, Bobrowniki, Psary). PZD w Będzinie zajmuje się administrowaniem drogami gdzie wykonywane są uzgodnienia, decyzje, planowanie inwestycji, zamówienia publiczne, oraz nadzór i kontrola. Wykonywane jest też zimowe i letnie bieżące utrzymanie dróg przez firmy zewnętrzne, a także przez brygadę Obwodu Drogowego. Zakres inwestycji i robót utrzymaniowych jest uzależniony od środków finansowych przeznaczonych przez Starostwo powiatowe na ten cel.